Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

Eiendommen i Vestvikvegen 37, Bømlo, er solgt. Eierskiftet ble tinglyst 17. november. Tidligere eier av eneboligen var Georg Severin Storesund, som solgte eiendommen for 1,4 millioner kroner.