Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

Eneboligen i Berge ble tinglyst solgt 16. november. Eiendommen ble solgt av Trond Emblem for 6,2 millioner kroner.