Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

En eiendom i Færder kommune er registrert solgt for 6,6 millioner kroner. Jørgen Cato Broch solgte leilighet H0201 i Holmenveien 18D gjennom Grindløkken AS. Salget ble tinglyst 5. juni. Boligen er på 107 kvadratmeter, dermed endte kvadratmeterprisen på 62.056 kroner. Boligen ble bygget i 2021.

52 salg i nabolaget

De siste 12 månedene er det solgt 52 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen.