Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

En eiendom i Farsund kommune ble tinglyst solgt for 4,5 millioner kroner 16. november. Den kjedete eneboligen i Moloveien 5B ble solgt av Kjell Arvid Grindalen.