Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

En eiendom i Frogn kommune ble tinglyst solgt for 12,8 millioner kroner 17. november. Leilighet U0103 i Sorenskriver Ellefsens vei 28B ble solgt av Frogn Kommune.