Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

En eiendom i Harstad – Hárstták kommune ble tinglyst solgt for fem millioner kroner 16. november. Leilighet H0306 i Holstneset 16, Harstad, ble solgt av Gunn Solveig og Tor Kuntze.