Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

En eiendom i Indre Østfold kommune ble tinglyst solgt for 4,2 millioner kroner 5. juni. Selger av leilighet H0305 i Bjørneveien 12 er Knapstad Vestre AS. Boligen er på 82 kvadratmeter, så kvadratmeterprisen endte dermed på 51.220 kroner. Boligen ble bygget i 2021. Salgsprisen er den nest høyeste tinglyst i Indre Østfold de siste 12 månedene.