Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

Eiendommen i Kaielia 3 er registrert solgt for 2,8 millioner kroner. Boligen er på 77 kvadratmeter, dermed endte kvadratmeterprisen på 36.364 kroner. Boligen ble bygget i 1993. Dette er den niende høyeste kvadratmeterprisen oppnådd i Indre Østfold siste 12 måneder. Boligen ble solgt av selger Hege Vibeke Fuglerud, og salget ble tinglyst 6.