Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

Eiendommen i Nordmyrkroken 14, Spydeberg, ble tinglyst solgt 5. juni. Tidligere eier av eneboligen var Liv Karlsen, som solgte eiendommen for 7,3 millioner kroner. Boligen er på 249 kvadratmeter, noe som gir en kvadratmeterpris på 29.317 kroner. Eneboligen ligger på en 818 kvadratmeter stor tomt. Boligen ble bygget i 1996.