Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

En eiendom i Sandnes kommune ble tinglyst solgt for syv millioner kroner 17. november. Leilighet H0501 i Sjøveien 14, Sandnes, ble solgt av Else Helen Falch.