Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

En eiendom i Ullensaker kommune ble tinglyst solgt for 8,6 millioner kroner 17. november. Leilighet H0701 i Idretten 10A ble solgt av Backe Prosjekt AS.