Denne teksten er automatisk generert basert på data fra blant andre Ambita og Eiendom Norge. Meld gjerne ifra om eventuelle feil her.

En eiendom i Ullensaker kommune ble tinglyst solgt for 10,4 millioner kroner 16. november. Selger av leilighet H0701 i Idretten 10B er Backe Prosjekt AS.