I det brennhete boligmarkedet i 2016 og deler av 2017 var det også et heftig salg av nye boliger i Oslo. I år har mange av disse blir ferdigstilt og har bidratt til at tilbudet av boliger i hovedstaden har gått i været.

Det store utbudet har trolig også vært en medvirkende faktor til at boligprisene i Oslo fortsatt ligger 2,7 prosent under forrige pristopp fra februar 2017.

Slappe boligpriser og stort utbud til tross, frykter administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene at det går mot en ny runde med ville tilstander i Oslos boligmarked.

Per Jæger.
Per Jæger. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Boligbyggingen nå er stort sett i balanse i Norge om vi sammenligner med boligbehovet. Det er imidlertid ett unntak, nemlig Oslo. Der igangsettes det nå årlig 1500 færre boliger enn boligbehovet på 5000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år. Når man over tid ikke bygger nok, da vil man få en kraftig boligprisvekst i Oslo, sier Jæger.

Beregningen presenteres i Boligprodusentenes halvårsrapport for salg og igangsetting av nye boliger lagt frem tirsdag.

– Igangsettingen av boliger i Oslo var relativt flat under tidligere byråd i Oslo, og så fikk man en topp i 2017. Men nå har det falt tilbake igjen til nesten samme nivå som tidligere. Det er ikke noe som tyder på at tomtereguleringen eller igangsettingstakten vil gi nok boliger i Oslo, mener Jæger.

Lavere igangsetting

– Igangsettingen av boliger her til lands hittil i år ligger 11 prosent bak fjoråret, sier Jæger.

Igangsettingen fordelt på boligtype første halvår sammenlignet med tilsvarende periode i fjor viser en nedgang på 21 prosent for leiligheter og en oppgang på tre prosent og en prosent for henholdsvis småhus og eneboliger.

Målt mot andre kvartal 2018 falt igangsettingen på landsbasis åtte prosent.

De siste 12 månedene er det igangsatt bygging av 28.246 boliger i Norge.

I årets andre kvartal ble det solgt ti prosent færre nye boliger her til lands enn i tilsvarende kvartal i fjor, ifølge rapporten.

Salget i juni endte 12 prosent lavere enn i juni 2018. Hittil i år ligger det totale nyboligsalget to prosent under samme periode i fjor.

Salget av nye eneboliger har en nedgang på 13 prosent i første halvår 2019 sammenlignet med først halvår i fjor.

– En tydelig trend

– Det er en tydelig trend over flere år at eneboligsalget nå faller, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Salget av småhus og leiligheter ligger henholdsvis fem og to prosent over første halvår i fjor.

De siste 12 månedene er det solgt 27.158 boliger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.