Boligprisene steg med 1 prosent i april 2023. Det er den sterkeste april-oppgangen siden 2018.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Boligprisene her til lands har nå steget fire måneder på rad, og er nå kun 0,7 prosent lavere enn all-time high-nivået fra mai i fjor.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for april, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 6,8 prosent.

Eiendom Norge legger også frem 23 regionale prisindekser. Regionene Agder og Rogaland, Stavanger m/omegn og Kristiansand nådde ny historisk pristopp allerede i mars, og steg videre i april. Regionen Vestlandet passerte rekordnivået fra august i fjor i april.

Oppsiktsvekkende utvikling

– Boligprisene steg kraftig i april etter en sterk utvikling også i mars. I lys av at styringsrenten nå er kommet opp på det høyeste nivået siden 2008 er utviklingen oppsiktsvekkende. Boligmarkedet er mindre rentesensitivt enn mange trodde, også vi, sier Lauridsen.

Henning Lauridsen.
Henning Lauridsen. (Foto: Per Thrana)

Han knytter utviklingen til at det er en sterk utvikling i norsk økonomi og et sterkt arbeidsmarked i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften.

Sistnevnte mener han har gjort at vanlige boligkjøpere har fått tilbake kjøpekraft de mistet i fjor høst, og legger til at det lave tilbudet av nye boliger fører til at flere må velge brukt.

– De siste månedene har den svake kronen preget nyhetsbildet. For reiselystne nordmenn og importerte konsumvarer er dette negativt. Men for eksportindustrien og reiselivsnæringen er dette positivt, og noe som vil styrke norsk økonomi og i andre omgang boligmarkedet, sier Lauridsen.

Mange solgte boliger

I april ble det solgt 6919 boliger i Norge, noe som er 10,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 29.294 boliger i Norge, noe som er 3,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I april ble det lagt ut 9695 boliger for salg i Norge, noe som er 15,4 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 31.096 boliger i Norge, noe som er 0,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Selv om påsken i sin helhet falt i april i år er omsetningen stor og så langt i 2023 er volumet på nivå med årene før pandemien. Forstyrrelsene pandemien og den nye avhendingsloven skapte i boligmarkedet i første halvår 2022 er nå helt fordi, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i april ned fra 42 dager i mars. Rasket salgstid hadde Bergen med 22 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 71 dager.

– Sterkt press på bruktboligprisene

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Ålesund m/omegn hvor prisene steg med 1,3 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert oppgang på 0,2 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,8 og 10,4 prosent. Mens svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 4,4 prosent.

– På kort sikt er det etterspørselssiden som avgjør boligprisutviklingen. På lang sikt er det tilbudssiden gjennom boligbyggingen som avgjør. For øyeblikket går utviklingen på tilbudssiden gjennom nyboligsalget fra vondt til verre, sier Lauridsen.

Han påpeker at vi nå har det laveste salget av nye boliger siden finanskrisen.

– Vi kan snart tangere bunnpunktet. Dette gir svært dystre prognoser for boligbyggingen i de nærmeste årene, noe som vil gi sterkt press på bruktboligprisene de stedene det blir bygget for lite, sier Lauridsen.

– Dagens rentebeslutning forverrer situasjonen

Norges Bank satte torsdag formiddag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Det betyr at styringsrenten i Norge er på 3,25 prosent, det høyeste nivået siden 2008. Sentralbanken varsler at det sannsynligvis vil bli en ny heving i juni.

Sentralbanken påpeker i rentebeslutningen at i markedet for bruktboliger har antall usolgte boliger avtatt, og boligprisene var høyere enn ventet i mars.

– Salget av nye boliger har falt ytterligere, og igangsettingen av nye boliger er på et lavt nivå, skriver Norges Bank.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund påpeker at renteoppgangen biter mye sterkere på nyboligmarkedet enn bruktmarkedet.

Carl O. Geving.
Carl O. Geving. (Foto: Elin Høyland)

– Statistikk for salg og igangsetting av nye boliger viser nå det kraftigste fallet siden finanskrisen, utløst av høye renter og høye byggekostnader. Dagens rentebeslutning forverrer situasjonen i nyboligmarkedet. Høye nyboligpriser har ført til sterkere preferanse for bruktbolig. Derfor dekkes boligbehovet i større grad enn normalt gjennom bruktmarkedet, sier Geving.

For å få fart på nyboligsalget igjen må enten byggekostnadene ned eller boligprisene opp, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

– Mange nyboligprosjekter er vanskelige å regne hjem på grunn av høye byggekostnader i kombinasjon med økte finansieringskostnader. Problemet vokser hver gang rentene økes fordi kostnadene blir høyere. Stat og kommuner kan ikke lenger lesse på stadig flere krav til nye boliger. Vi forventer at regjeringen ved boligminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil adressere dette presserende problemet lenge før den bebudede boligmeldingen som først kommer våren 2024, sier Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.