I mai 2016 lanserte eiendomsmeglingsforetaket Sem og Johnsen Propr, en tjeneste hvor boligselger kan selge boligen sin selv med bistand fra meglerforetaket.

Siden høsten 2016 har Forbrukerombudet mottatt en rekke klager på Proprs markedsføring, både fra forbrukere, organisasjoner og eiendomsmeglere.

Derfor har Forbrukerombudet hatt et møte med Propr, og deretter sendt et brev med krav til Propr.

I markedsføringen av produktet får forbrukerne vite at det koster «fra 4900 kroner» å benytte seg av Proprs digitale løsninger.

– Men man kan rett og slett ikke få solgt en bolig via Propr for 4900 kroner, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har kommet frem til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.

– Alvorlig dersom forbrukere blir villedet

Propr har blant annet markedsført seg med utsagn som «Selg boligen selv og behold hele gevinsten». 

– Det er alvorlig dersom forbrukere blir villedet slik at de tar viktige økonomiske valg på feil premisser. Det er ikke riktig at man kan beholde hele gevinsten. Det koster penger å bruke tjenesten, påpeker Skjelbostad.

Propr har også brukt formuleringer som «Nå kan alle bli eiendomsmegler».

– Forbrukere som selger boligen selv ved bruk av Propr, blir ikke eiendomsmeglere, skriver Forbrukerombudet, og påpeker at bruk av en profesjonell mellommann gir en annen trygghet for selger og kjøper av boligen.

Forbrukerombudet reagerer mest på påstandene om at «Propr sørger for at selgers opplysningsplikt er oppfylt». 

– Dette kan villede både forbrukerselgere- og kjøpere ved at man får inntrykk av at handelen vil gjennomføres på en trygg måte. Dette er feil da forbruker både kan velge bort Proprs bistand med å hente inn opplysninger, samt at man ikke kan garantere at selgers opplysningsplikt blir oppfylt, sier Skjelbostad.

– En feilaktig fordel

Ifølge Forbrukerombudet villeder Propr også om hvor mange som benytter seg av tjenesten, og krever at det gis et reelt bilde av omfanget.

Gjennom annonser og sosiale medier har Propr blant annet kommunisert at 2000 personer har registrert seg hos Propr etter seks måneders drift, og at «5000 boligselgere rundt om i Norge» er «i gang med annonsen sin».

I 2016 solgte 44 forbrukere boligen sin gjennom Propr, og foretaket hadde 35 reelle oppdrag i januar 2017, ifølge Forbrukerombudet.

– Ved å gi inntrykk av at tjenesten er mye mer brukt enn den i realiteten er, får forbrukerne et feilaktig bilde av hvor utbredt det er å bruke Propr – noe som vil kunne påvirke folks beslutning om kjøp. Propr får også ved dette en feilaktig fordel opp mot øvrige aktører som tilbyr slike tjenester, sier Skjelbostad.

Propr har i sin markedsføring fremhevet at boliger er blitt solgt mange prosent høyere enn markedsført prisantydning.

– Det er svært uheldig at Propr fremstiller høye avvik som noe positivt i sin markedsføring, sier Forbrukerombudet, som mener selskapet bør oppfordre sine kunder til å sette en realistisk pris.

– Forundret over at store deler av innholdet

Proprs pressekontakt, medierådgiver Nils Ruben Ravnaas, viser til at selskapet i lang tid har hatt en ryddig dialog med Forbrukerombudet.

– Vi vil svare dem skikkelig på dette udramatiske oppfølgingsbrevet, men vi er forundret over at store deler av innholdet, for oss, fremstår farget av synspunktene til eiendomsmeglerbransjen, sier Ravnaas.

Ravnaas understreker at Propr etterstreber å opptre korrekt.

– Og dersom det mot formodning skulle komme noen krav i fremtiden så vil vi selvfølgelig etterleve disse, sier Ravnaas.

– Er det noen påstander i Forbrukerombudets brev som Propr vil avvise?

– En rekke av påstandene i brevet mener vi er unyanserte og feilaktige, men vi bedriver ikke prosedering i pressen, sier Ravnaas.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund har lenge vært skeptisk til Propr, og er meget kritisk til det som fremkommer i brevet.

– Jeg oppfatter dette som et useriøst produkt som fører folk lyset. Man påtar seg en betydelig risiko på selger- og kjøperhold som dette selskapet underkommuniserer fullstendig. Her gis det inntrykk av at bolighandel er enkelt og risikofritt. Det er det ikke, sier Geving.

Forbrukerombudet kan bruke sanksjoner, herunder tvangsmulkt dersom man ikke innretter seg etter loven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.