11. juni 2021 vedtok Solberg-regjeringen en forskrift i avhendingsloven for å gjøre bolighandelen tryggere og redusere konfliktnivået mellom kjøper og selger.

Endringene i loven innebærer blant annet at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen selges «som den er», og at risikoen for skjulte feil og mangler flyttes fra kjøper til selger.

Den nye loven tiltrådte i kraft fra nyåret 2022.