Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la mandag frem sitt første statsbudsjett. Den nye regjeringen vil stramme inn formuesskatten på boliger og hytter – særlig på dyrere boliger.

Dette skal regjeringen gjøre ved å:

  • Øke formuesskatten fra 0,85 prosent til 0,95 prosent – dette vil gjelde hele formuesskatten.
  • Verdsettelsen av primærboliger øker til 50 prosent for den delen av markedsverdien som overstiger ti millioner kroner. I dag verdsettes alle primærboliger til 25 prosent av markedsverdi. Regjeringen Solberg foreslo å skattlegge boliger over 15 millioner kroner ekstra.
  • Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent i 2022.
  • Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 1,5 millioner kroner til 1,65 millioner kroner.
  • Den rødgrønne regjeringen foreslår å opprettholde den økte verdsettelsen av sekundærboliger til 95 prosent av markedsverdi – fra dagens 90 prosent.
– Huseierne er imot endringen i formuesverdier på primærboliger, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.
– Huseierne er imot endringen i formuesverdier på primærboliger, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. (Foto: Huseierne)

– Huseierne er imot endringen i formuesverdier på primærboliger. Boligen er folks hjem, ikke et vanlig formuesobjekt. Derfor mener vi at formuesskatten på hjem skal være lav, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne i en uttalelse.

Han påpeker videre at det som nå skjer er at man endrer skattesystemet for boliger uten utredning:

– Skatt på bolig er alt for viktig til at det skal endres gjennom statsbudsjettet uten utredning. Vi ser allerede at den nye regjeringen skal øke formuesskatten på bolig for mange flere boliger enn det regjeringen Solberg la opp til. Hva som skjer i forhandlingene om budsjettet er vi redd for, sier Morten Andreas Meyer.

Vil skjerme primærboligen

Norges Eiendomsmeglerforbund stiller seg også sterkt kritisk til regjeringens forslag om å øke formuesskatten på primærboliger.

– Vi mener at primærboligen bør skjermes fra økt beskatning, uavhengig av boligens verdi. Innfører man først en regel om redusert verdsettelsesrabatt for primærboliger til 50 prosent for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger ti millioner kroner, er veien kortere til en gradvis høyere beskatning av primærboliger til folk flest, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en uttalelse.

Budsjettet skal det nå forhandles om i Stortinget, og regjeringen har sagt at det først og fremst skal forhandle med SV. Fristen for å bli ferdig er 26. november.

– Vi mener at primærboligen bør skjermes fra økt beskatning, uavhengig av boligens verdi, sier Carl O. Geving, administrerende direktør for Norges Eiendomsmeglerforbund.
– Vi mener at primærboligen bør skjermes fra økt beskatning, uavhengig av boligens verdi, sier Carl O. Geving, administrerende direktør for Norges Eiendomsmeglerforbund. (Foto: Elin Høyland)

Ønsker nytt skattesystem

Eiendom Norge ønsker et helt nytt system for ligningsverdifastsettelse og støtter heller ikke regjeringens nye forslag.

– Dagens system fører til at boligbeskatningen i praksis er regressiv. Jo dyrere bolig, desto mindre skatt. Den har også svakheter som svekker kvaliteten på hele skattesystemet, sa Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen under mandagens høring i Stortinget om statsbudsjettet 2022.

Han påpekte også at dagens system er for vilkårlig og mener at det ikke sikrer likebehandling av boliger.

– Systemet for ligningsverdifastsettelse er fryktelig dårlig og er selve årsaken til noen av de problemene man skal reparere ved noen av disse forslagene. Det man bør gjøre er å lage et bedre system for ligningsverdifastsettelse for både bolig og fritidsbolig, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.
– Systemet for ligningsverdifastsettelse er fryktelig dårlig og er selve årsaken til noen av de problemene man skal reparere ved noen av disse forslagene. Det man bør gjøre er å lage et bedre system for ligningsverdifastsettelse for både bolig og fritidsbolig, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Så fremfor å fjerne eller redusere rabatten på den delen av boligverdien som utgjør 15 millioner kroner eller mer, så tror vi det fornuftige vil være at man lager et nytt og moderne ligningsverdisystem, sier Lauridsen.

For hytter gjelder fortsatt at hyttene i formuesskatten skal verdsettes til maksimal 30 prosent av verdien. Men selve verdien foreslås å økes sjablongmessig med 25 prosent. Den siste endringen ble gjort i 2014. Dette gjøres fordi man for hytter og fritidsboliger ikke har noe register med løpende justeringer slik som for boliger. Derfor må verdien justeres sjablongmessig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.