Boligprisene her til lands falt nominelt med 1,1 prosent i november, sammenlignet med oktober.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Dermed har de nominelle boligprisene på landsplan falt 5,6 prosent siden toppen i april.

Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,4 prosent i november.

– Selv om boligprisene normalt faller i november, så var det et større fall enn normalt i år. Alle fylkene hadde nedgang i prisene sist måned, men det er i flere av de største byene vi ser den svakeste utviklingen. Det er nå negativ 12 måneders vekst i stadig flere byer, og det er en trend vi forventer vil vedvare og sannsynligvis forsterke seg i månedene fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

I årets november var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 0,5 prosent lavere enn i november 2016.

Til sammenligning var 12 måneders veksten på 13 prosent fra februar 2016 til februar 2017.

– Det er en negativ 12 måneders vekst i de tre største byene, og det har vært en tydelig fallende tendens i disse byene gjennom det meste av året. I tillegg har stadig flere områder en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare også i desember og inn i de første månedene i 2018, sier Dreyer.

Prisendringen (nominelt) i de store byene i november (siste 12 måneder i parentes):

Oslo:-0,5% (-4,4%)

Bergen: -1,3% (-3,7%)

Trondheim: -1,3% (-1,3%)

Tromsø: -1,2% (+0,1%)

Stavanger: -0,5% (+0,9%)

Kristiansand: -0,8% (-1,3%)

I Oslo er endringen enda mer markant. Siden pristoppen i april har de nominelle boligprisene i Oslo falt 10,5 prosent.

I november var de gjennomsnittlige boligprisene i Oslo 4,4 prosent lavere enn i november 2016.

Fra februar 2016 til februar 2017 var prisveksten i hovedstaden til sammenligning på hele 24 prosent.

Prisutvikling for november tidligere år, alle boliger i Norge (sesongkorrigerte priser i parentes):

2016: +0,1% (+0,7%)

2015: +0,4% (+1,1%)

2014: 0% (+0,8%)

2013: -1,3% (-0,5%)

2012: 0% (+0,8%)

2011: -0,2% (+0,7%)

2010: +0,2% (+1,1%)

2009: -0,2% (+1,8%)

2008: -2,8% (-2,0%)

2007: -0,8% (+0,1%)

(Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med oktober-statistikken. Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no)

Tregere salg

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 46 dager i november mot 40 dager i oktober og 38 dager i september.

I november 2016 tok salget 36 dager.

Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Salgene gikk raskest i Drammen med 25 dager fulgt av Bodø og Hamar med 27 dager.

I Oslo tok salgene i gjennomsnitt 32 dager, mot 31 i oktober. I november 2016 tok et gjennomsnittlig boligsalg i Oslo kun 13 dager.

Tregest sist måned gikk det i Finnmark utenom Alta med 145 dager.

Selges under prisantydning

– Til tross for prisfallet vi har sett i det norske boligmarkedet gjennom store deler av 2017 holder aktiviteten seg på nivå med 2016, noe som vitner om et fungerende boligmarked, sier Dreyer.

I november ble det solgt 7171 boliger her til lands, samme måned i fjor ble solgt 7065 boliger.

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet. Til tross for negativ prisutvikling så har det blitt solgt mange boliger de siste månedene. Dette kan være et signal på at vi er inne i en kortvarig priskorreksjon og ikke et langvarig fall i boligprisene i Norge, sier Dreyer.

Hittil i år er det solgt 83.644 boliger på landsbasis, mot 83.449 på samme tid i fjor.

– Vi har fra og med våren 2017 hatt en betydelig økning i tilbudssiden, og da særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er også i november måned lagt ut markant flere boliger for salg i Norge, sier Dreyer.

I november ble det lagt ut 6.786 boliger for salg mot 6143 samme måned i fjor.

Hittil i år er det lagt ut 95.847 boliger for salg mot 88.385 i samme periode i fjor.

Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten. Dette er i lys av oppmerksomheten rundt lokkeprising i boligmarkedet i fjor.

I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 0,7 prosent under prisantydning i november.


Saken oppdateres.(Vilkår)