Onsdag la både Obos frem tall som tyder på at boligmarkedet roet seg litt i februar.

Administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom merker seg at det er færre på visningene og færre med i budrundene. Han mener det har sammenheng med at meglerbransjen i Oslo gikk i seg selv og hevet prisantydningene i fjor høst for å ligge nærmere forventet solgtpris.

– Det er positivt, for nå har vi reelle interessenter som har mulighet til å kjøpe på visningene. Folk er også mer bevisst på at prisene har steget mye, sier Halvorsen.

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren merker også at det er blitt færre på visning og færre budgivere.

– Mange av dem som hadde gamle finansieringsbevis benyttet nok disse i januar. Og en del er nok avventende til hvordan de nye boliglånsforskriftene vil slå ut i Oslo, og har satt seg på gjerdet, sier Meier.

Fra nyttår gjelder nye, og strengere regler for utlån til bolig. Retningslinjene ble strammet inn mest i Oslo.

– Litt mer usikker på prisstigningen

Ifølge DNB Eiendom var det 26 prosent færre boliger til salgs i Oslo i februar i år sammenlignet med februar i fjor.

– Det betyr at det er et ekstremt lavt utbud av boliger. Konsekvensen er et trykk på boligene som ligger ute, sier Halvorsen. 

Oslo-boligene DNB Eiendom omsatte i februar hadde en liggetid på 13 dager. Småleiligheter ble i gjennomsnitt solgt etter ti dager.

– Noe raskere enn det er ikke mulig når man skal forholde seg til hele prosessen med et salg av en bolig, påpeker Halvorsen.

Utviklingen i februar tyder på at prisene ikke kommer til å stige så mye som i 2016, mener han.

– Vi tror prisene i Oslo steg rundt 0,5 prosent i februar, sier Halvorsen.

Halvorsen venter at det lave utbudet vil sikre en fortsatt jevn, men forsiktig prisstigning i Oslo første halvår.

Meier mener også det lave utbudet sikret prisstigning i Oslo i februar.

– Men jeg tror ikke prisene steg særlig mer enn én prosent, sier Meier.

Meier var tidlig ute med å spå at det ville blir en voldsom prisvekst i Oslo i 2016. Ved inngangen til 2017 så hun for seg at prisene ville legge på seg ytterligere 15 prosent i Oslo i 2017.

– Men nå er jeg litt mer usikker på prisstigningen. Jeg ser en tendens til at flere og flere setter seg på gjerdet, og trolig er litt mer avventende til hvordan boliglånsforskriften vil slå ut i Oslo. Så jeg er ikke like overbevist lenger om at boligprisene skal opp 15 prosent i Oslo, sier Meier.

– Kunstig høye priser

Meier har den siste tiden registrert at presset har økt i kommunene rundt Oslo.

– Vi hadde en liten leilighet til salgs på Romerike nå. Den hadde 13 interessenter, alle fra Oslo, og alle var ute etter å kjøpe dette som sekundærbolig, sier Meier.

Meier mener et uheldig utslag av spesielt strenge låneregler for Oslo er at man kan få kunstige og uheldige prisøkninger i andre områder, som ikke er basert på tilbud og etterspørsel.

– Man tar ikke tak i kjerneproblemet, som er at det bygges færre boliger i Oslo enn det som etterspørres. Om de særskilte Oslo-reglene fjernes vil markedet kunne svinge tilbake. Da kan vi få prisfall i regionene rundt Oslo som har fått kunstig høye priser og ny runde med ekstra høy prisstigning i Oslo, advarer Meier.

– I Stavanger er det en kjempeeksplosjon

På landsbasis venter Halvorsen at fasiten vil vise en boligprisutvikling på linje med fjoråret, da prisene steg 0,2 prosent i februar. Meier venter en prisstigning på 0,5-1 prosent.

Begge meglertoppene mener boligmarkedet i Stavanger for alvor er i ferd med å komme til hektene. 

– I Stavanger er det en kjempeeksplosjon. Der har det virkelig løsnet, sier Meier.

I februar i fjor solgte Privatmegleren 18 boliger i oljebyen, og i årets februar solgte kjeden 43 boliger.

DNB Eiendom hittil i år solgt 30 prosent flere Stavanger-boliger sammenlignet med samme periode i fjor.

Fredag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for februar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.