Eiendom Norge slipper fredag fylkesboligprisstatistikken for tredje kvartal 2017.

Fylkesrapportene inneholder oversikt over boligprisutviklingen i alle norske fylker og de fleste kommuner.

– Statistikken bekrefter den svakere prisutviklingen i det norske boligmarkedet som vi har observert så langt i 2017 i den månedlige boligprisstatistikken. Alle fylker hadde negativ prisutvikling i tredje kvartal med unntak av Buskerud (0 prosent) og Østfold (0,3 prosent). Særlig Oslo skiller seg ut med en nedgang i siste kvartal på 5,9 prosent, sier Lundesgaard.

– En relativt sterk prisutvikling

Til tross for den svake utviklingen i Oslo holder enkelte av de omkringliggende kommuner på Østlandet stand.

I flere kommuner i Østfold, Vestfold og Hedmark er det fortsatt en relativt sterk prisutvikling siste kvartal. Eksempelvis Holmestrand (2,7 prosent), Stange (2,1 prosent), Rygge (1,7 prosent), Rakkestad (1,5 prosent), Løten (1,5 prosent) og Kongsvinger (1,3 prosent)

– Fremdeles tosifret 12 måneders prisvekst

– 12 måneders veksten har falt i de fleste fylker gjennom året. I enkelte fylker som Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Hedmark stiger imidlertid 12 måneders veksten, mens den i Rogaland og Hordaland, Aust-Agder nå er negativ, sier Lundesgaard.

Enkelte kommuner i deler av landet har fremdeles tosifret 12 måneders prisvekst etter den rekordsterke boligprisutviklingen i 2016. Eksempelvis Hurum (15,1 prosent), Holmestrand (13,4 prosent), Askim 11,6 (prosent), Ringerike (10,5 prosent) og Kongsvinger og Gjøvik (10 prosent). I Nord-Norge skiller Alta seg ut med en 12 måneders vekst på 9,4 prosent.(Vilkår)