«Vi har registrert et ulovlig forhold på eiendommen din – varsel om pålegg og tvangsmulkt,» skriver Plan- og bygningsetaten i et brev til investor Egil Stenshagen (69)

Stenshagen ga for fire år siden 27 millioner kroner for Admiral Børresens vei 10 D på Bygdøy i Oslo, en av halvøyas mest ettertraktede gateadresser. Huset på den 1,4 mål store tomten er nå revet og erstattet med en ny villa på 600 kvadratmeter.

Privat strandlinje fulgte ikke med, men Stenshagen fikk med en fjerdedels ideell andel av to strandparseller på til sammen seks mål.

I fjor ble det tinglyst at Stenshagen ga svimlende 76,5 millioner kroner for naboeiendommen Admiral Børresens vei 18, hvor han rev huset og satte opp en privatgarasje.

Garasjeeiendommen på åtte mål har egen strandlinje, og ligger rett på innsiden av øyene Store- og Lille Herbern, med panoramautsikt over innseilingen til Oslo havn.

Det er på denne eiendommen kommunen mener Stenshagen har begått ulovligheter.

Flyfoto av Egil Stenshagens eiendom på Bygdøy før arbeidene i strandsonen (til venstre), og under arbeidene i strandsonen i 2016 (til høyre). 
Flyfoto av Egil Stenshagens eiendom på Bygdøy før arbeidene i strandsonen (til venstre), og under arbeidene i strandsonen i 2016 (til høyre).  (Foto: Oslo kommune)

«Totalt endret de naturlige forholdene»

«Plan- og bygningsetaten har fått informasjon og dokumentasjon på at det er gjennomført arbeid på deres eiendom i strandsonen som er utført uten tillatelse og som er søknadspliktig. Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge deg å rette opp det ulovlige forholdet. Vi varsler samtidig om at du kan få tvangsmulkt som du må betale dersom forholdet ikke blir rettet opp.», skriver kommunen i brevet til Stenshagen.

Like før tiltakene ble gjennomført var Stenshagens eiendom en av få eiendommer i Herbernbukta med naturlig kantsone med tilhørende velutviklet vegetasjon, ifølge kommunen.

«Tiltakene som er gjennomført har totalt endret de naturlige forholdene og forringet naturverdiene vesentlig.», skriver Plan- og bygningsetaten i brevet til Stenshagen.

I brevet vises det også til at Bymiljøetaten har uttalt følgende:

* Den naturlige våtmarksvegetasjonen på kalkrik skrint jordsmonn/skifer er erstattet med artsfattig plen.

* Terrenget er hevet, slik at saltvann i mindre grad flommer inn over området ved høyvann.

* Duk som er lagt ned vil sannsynligvis endre de hydrologiske forholdene.

* I et verdifullt våtmarksområde som Herbernbukta er naturlige overgangssoner mellom land og vann biologisk svært viktige, både for planteliv, marint liv og våtmarksfugl.

* Bymiljøetaten er av den oppfatning at tiltaket har redusert våtmarksområdet kvaliteter og de mener det er viktig at området restaureres tilbake til tidligere tilstand.

– Vanskelig å gjøre eventuelle endringer

Stenshagen stiller seg undrende til varslet fra Oslo kommune, og viser til at han fikk en henvendelse fra kommunen i juni i fjor vedrørende arbeidet på hans tomt.

– 28. juni sendte jeg en redegjørelse for arbeidet til Plan- og bygg. Jeg fikk svar om at

Stenshagen. Egil Stenshagens tomt på Bygdøy i Oslo.
Stenshagen. Egil Stenshagens tomt på Bygdøy i Oslo. (Foto: DN Grafikk)

hadde de mottatt denne. Siden hørte jeg ikke mer, og regnet dermed at de hadde akseptert min forklaring, sier Stenshagen.

I redegjørelsen skrev Stenshagen blant annet at deler av plenen på eiendommen hadde sklidd ut i sjøen grunnet værforhold vinteren 2014/2015, og at dette var utbedret.

Arbeidet ble fullført i løpet av høsten 2016, ifølge Stenshagen.

– Til min store overraskelse fikk jeg nylig et nytt brev angående denne saken med påstand om «ulovlig forhold» på min eiendom, datert 24.4. 2017, det vil si ti måneder senere. Jeg var dessverre ikke klar over at dette var søknadspliktig, sier Stenshagen. 

Han viser også til at han i mellomtiden har oppført garasjen på området, og at denne er godkjent av Plan- og bygg.

– Samt at vi har arrondert mesteparten av tomten, hvilket vil gjøre det svært vanskelig å gjøre eventuelle endringer nå, sier Stenshagen.

Ifølge Stenshagen fremstår hans plen som helt lik naboenes, og med samme høyde

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bygdøy-eiendommene til Egil Stenshagen sett fra sjøsiden. Bildet ble tatt i juni 2016.
Bygdøy-eiendommene til Egil Stenshagen sett fra sjøsiden. Bildet ble tatt i juni 2016. (Foto: Bente Bjørndal.)