I 2018 varslet Plan- og bygningsetaten en rekke ulovlige forhold på strandeiendommene til naboene Kjetil André Aamodt og Terje Håkonsen i Admiral Børresens vei på Bygdøy i Oslo.

Etter første besiktigelse krevde kommunen at de to tidligere idrettsstjernene skulle fjerne følgende ulovlige tiltak mot sjøen:

Tre flytebrygger med og uten landfeste til landbryggeanlegg, mini ballbane, brygge og platting, tett gjerde i grense mot nabo, stengsler i form av betongklosser samt lagring av båter og stativ for dette.

Trues med tvangsmulkt

Denne måneden sendte kommunen Håkonsen og Aamodt et nytt brev. Der bemerkes det at en del av ulovlighetene er opphørt. Men det ulovlige bryggeanlegget var fortsatt på plass. Kommunen har satt frist til 1. august med å fjerne det ulovlige bryggeanlegget, ellers blir det ilagt en tvangsmulkt på 25.000 kroner.

Plan- og Bygningsetaten har pålagt Kjetil André Aamodt og Terje Håkonsen å fjerne ulovlige brygger på i strandsonen på Bygdøy.
Plan- og Bygningsetaten har pålagt Kjetil André Aamodt og Terje Håkonsen å fjerne ulovlige brygger på i strandsonen på Bygdøy. (Foto: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten)

Plan- og bygningsetaten viser til at et overordnet mål i gjeldende kommuneplan er at «naturens rolle skal styrkes». I dette ligger et ønske om at det skal være god tilgang for alle til naturopplevelser og utendørs rekreasjonsarealer. For å oppnå dette er det uttalt at det er nødvendig å fjerne/redusere eksisterende barrierer, skriver Plan- og bygningsetaten.

– Vi er i god dialog med kommunen, og på vei til å fjerne det de mener skal fjernes. Dette tror jeg skal gå i orden, sier Kjetil André Aamodt.

«Det tar litt tid»

Aamodt sier de har gjort mye av det de er pålagt.

– Men vi er ikke helt i mål. Det tar litt tid. I løpet av en uke har vi gjort det vi skal, og kommer til å sende inn bilder til Plan- og bygningsetaten. Og da regner vi med at ulovlighetssaken er ute av verden, sier Aamodt.

Dagens Næringsliv har ikke lyktes med å få en kommentar fra Terje Håkonsen.

Et steinkast unna i på samme kyststripe jobber fortsatt investor Egil Stenshagen med å utbedre ulovligheter på sin strandeiendom, flere år etter at kommunen påpekte ulovlige tiltak. I tillegg til at kommunen har krevet utbedret ulovlig brygge og bod på eiendommen, har kommunen pålagt Stenshagen å tilbakeføre ulovlig terrengendringer i strandsonen av hensyn til naturmangfoldet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.