Eiendomsinvestor og milliardær Christian Ringes må gjøre det lettere for allmennheten å ferdes på strandeiendommen der han selv bor.

– Jeg er ikke enig i dette, men kommer til å gjøre det likevel, sier Ringnes.

Ringnes kjøpte hovedhuset da eiendommen «Blaasenborg» på fasjonable Bygdøy ble stykket opp og solgt i 2014. Den gang var planen at Ringnes-selskapet Victoria Eiendom skulle bygge leiligheter på eiendommen. I stedet kom Ringnes frem til at han ville bo der selv, og kjøpte eiendommen for 75 millioner kroner av sitt eget selskap i 2016.

Fjernet plankekryss

I fjor sommer mottok Ringnes et brev fra Bymiljøetaten der det ble påpekt at han hadde gjort det vanskeligere å ferdes langs stranden på eiendommen, og at det skulle utarbeides en uttalelse hvor det skulle påpekes at flere av tiltakene på eiendommene er ulovlige etter friluftsloven.

Bymiljøetaten påpekte at ferdsel under gangbroen til badehuset hadde blitt vanskeligere, mens siden mot land hadde blitt sperret med en port. I tillegg ble det påpekt at Ringnes hadde bygget et mer markert steinskille, med metallstolper og en stor blomsterpotte inn mot den offentlige nabostranden.

Bymiljøetaten ber Christian Ringnes fjerne både gjerdet og porten ovenfor bryggen ut til badehuset samt gjerdestolper og blomsterpotten som grenser mot den offentlig stranden på Huk. Lovligheten av utsettingsrampe for vannscooter og langsgående tekstilskjerming på bryggen ut til badehuset er ifølge Bymiljøetaten ikke vurdert etter friluftslovens bestemmelser. Bildet er fra 2017.
Bymiljøetaten ber Christian Ringnes fjerne både gjerdet og porten ovenfor bryggen ut til badehuset samt gjerdestolper og blomsterpotten som grenser mot den offentlig stranden på Huk. Lovligheten av utsettingsrampe for vannscooter og langsgående tekstilskjerming på bryggen ut til badehuset er ifølge Bymiljøetaten ikke vurdert etter friluftslovens bestemmelser. Bildet er fra 2017. (Foto: Aleksander Nordahl)

Ringnes har også etablert en vannscooterslipp langs tomtegrensen og satt opp en langsgående tekstilskjerming på bryggen ut til badehuset.

Christian Ringnes må rydde på strandeiendommen sin.
Christian Ringnes må rydde på strandeiendommen sin. (Foto: Øyvind Elvsborg)

I august i fjor informerte Ringnes kommunen om at krysset som hindrer ferdsel under bryggen til badehuset var fjernet. Plankekrysset var satt opp i forbindelse med vedlikehold av bryggen, forklarte Ringes.

«Bare å ta bort»

Eiendommen i Schiøtts vei 6A er nabo til stranden Stoltenberg-regjeringen kjøpte i 2005 etter avdøde Svein Erik Bakke. Den nær 100 meter lange stranden ble skilt ut og ble en forlengelse av friarealet på den populære Huk-stranden.

I desember i fjor gjennomførte Bymiljøetaten befaring på eiendommen, og i slutten av juni i år mottok Ringnes varsel om pålegg om fjerning av gjerdet og porten i overkant av bryggen ut til badehuset samt gjerdestolper og blomsterpotte i eiendomsgrensen mot den offentlige nabostranden. Ringnes er blitt bedt om å fjerne hindrene innen 15. august.

– Jeg synes personlig denne blomsterpotten mer bidrar til å forskjønne enn noe annet. Men vi bor i et sivilisert samfunn hvor vi følger pålegg enten vi er enige eller ikke. Dette er jo bare å ta bort, og det er kjempefort gjort. Nå skal vel folk flest ta fellesferie først, så setter vi i gang i august, sier Ringnes.

Kan være søknadspliktig

Lovligheten av utsettingsrampe for vannscooter og langsgående tekstilskjerming på bryggen ut til badehuset er ikke vurdert etter friluftslovens bestemmelser, skriver Bymiljøetaten, men påpeker samtidig at disse tiltakene kan være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, og har derfor også sendt varselet til Plan- og bygningsetaten.

– Jeg venter ikke henvendelser derfra, fordi dette ikke er byggemessig søknadspliktig, sier Christian Ringnes.(Vilkår)

Eiendomsinvestor Christian Ringnes forteller om sin første forretningsidé og hvorfor han ble anbefalt å starte begravelsesbyrå
02:56
Publisert: