Investeringsselskapene Victoria Eiendom og Eiendomsspar, der milliardæren, investoren og kunstsamleren Christian Ringnes er den dominerende eieren, oppnådde begge en resultatbedring i andre kvartal. 

Eiendomsspar fikk i andre kvartal et resultat før skatt på 362 millioner kroner, opp fra 271 millioner kroner i samme periode 2016. 

Victoria Eiendom fikk på sin side et resultat før skatt på 183 millioner kroner i kvartalet, mot 155 millioner i andre kvartal 2016. 

– Kontorleiemarkedet i Oslo viser en stabilt positiv utvikling, særlig i sentrale områder med god kommunikasjon, skriver de to selskapene i halvårsrapportene.

De Christian Ringnes-kontrollere eiendomselskapene skriver også at de venter at kontormarkedet i Oslo vil fortsette å ha en positiv utvikling i årene som kommer.  

Svakt første halvår

Tallene for første halvår viser fortsatt en betydelig resultatsvekkelse sammenlignet med samme periode i fjor. 

I første halvår fikk Victoria Eiendom et resultat før skatt på 387 millioner kroner, ned fra 412 millioner i samme periode 2016. Resultatet før skatt i Eiendomsspar falt fra 794 millioner kroner i første halvår 2016 til 607 millioner kroner i årets første kvartal.

Christian Ringnes er gjennom disse selskapene også en betydelig hotelleier. 

– Hotellmarkedet i Oslo viser en god utvikling sammenlignet med fjoråret. Hotellmarkedet i øvrige storbyer i Nord-Europa har i sum hatt en positiv utvikling, skriver selskapene i sine halvårsrapporter. 

Eiendomsspar kontrollerer i underkant av 30 prosent av det svenske konsernet Pandox, og eier i tillegg en rekke næringseiendommer og butikker sentralt i Oslo, blant annet på Karl Johansgate. Gode resultater i Eiendomsspar betyr også gode resultater i Victoria Eiendom som i hovedsak eier aksjer i Eiendomsspar.

Ringnes anslår at de to selskapene gjennom direkte og indirekte eierskap har en brutto eiendomsbalanse på rundt 24 milliarder kroner.(Vilkår)

Med denne under huden kan du åpne dører og boarde på fly
IFA-messen i Berlin huser alle de store elektronikkprodusentene. Men små oppstartsbedrifter får også vise seg fram i en egen utstilling kalt IFA Next.
01:01
Publisert: