– Vi forventer en sterk prisvekst de første månedene i 2017, mens markedet utover året vil følge en mer normal utvikling med utflating i prisutviklingen i sommermånedene og en mindre prisnedgang på slutten av året. Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2017 er en oppgang på 9–11 prosent. Den nasjonale prognosen baserer seg på gjennomsnittlige priser i 2017 sammenlignet med gjennomsnittlige priser i 2016.

«Historisk få boliger for salg»

Prognosen for 2017 begrunnes med at året startes med historisk få boliger for salg, spesielt

Christian Vammervold Dreyer.
Christian Vammervold Dreyer. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

på østlandsområdet. 

Eiendom Norge legger til grunn at tilbudssiden vil normalisere seg i større deler av landet, noe som vil dempe prisveksten. Hovedårsaken til økningen er at mange boligprosjekter i de store byene forventes ferdigstilt i løpet av året, ifølge Eiendom Norge.

– Den viktigste årsaken til brå skift i boligmarkedene

– En av de største usikkerhetsfaktorene er hva finansminister Siv Jensen gjør med boliglånsforskriften, og hvordan eventuelle innstramninger i denne vil virke på boligmarkedet. Historisk erfaring viser at kredittsiden er den viktigste årsaken til brå skift i boligmarkedene, sier Dreyer.

Usikker befolkningsvekst

Befolkningsveksten har gjennom 2016 gått ned, spesielt i byer som Oslo og Bergen. 

– Det er grunn til å følge denne trenden tett, da måltall for boligproduksjonen er satt ut fra forventet befolkningsvekst. Vi så blant annet i Stavanger i 2013 at brå skift i innvandringen skapte et betydelig tilbudsoverskudd i boligmarkedet, og igjen bidro til et fall i boligprisene, sier Dreyer.

Venter mindre regionale forskjeller

I 2017 forventer Eiendom Norge at de regionale forskjellene i boligprisutviklingen vil bli stadig mindre utover i året. Våre prognoser for 12 måneders veksten for de store byene er:

Oslo: 10–12 prosent

Bergen: 4–6 prosent

Trondheim: 4–6 prosent

Stavanger 1–3 prosent

– Som i 2016 forventer vi at Oslo og omkringliggende områder vil ha en sterkere vekst enn landet for øvrig. Det er fremdeles svært få boliger for salg i hovedstaden, og man har over flere år ikke klart å møte den sterke befolkningsveksten med tilstrekkelig boligbygging, sier Dreyer. 

Ettersom boligbyggingen har tatt seg kraftig opp i 2016, samtidig som befolkningsveksten faller noe forventer Dreyer noe mindre press i boligmarkedet i Oslo i 2017.

– Vi forventer en noe lavere prisvekst i Bergen og Trondheim enn i landet for øvrig, men likevel er en vekst på 4–6 prosent i begge disse byene å regne som en sterk vekst. 

Bergen har over flere år hatt en moderat veksttrend i prisene, noe Eiendom Norge venter vil fortsette også i 2017. 

I Trondheim forventes det at ferdigstillelse av mange boligprosjekter i løpet av året vil øke tilbudssiden og derav dempe prispresset noe, ifølge Dreyer.

Han forventer en marginal vekst i boligprisene i Stavanger, men peker på at det fortsatt er usikkert om man er gjennom de største utfordringene i arbeidsmarkedet i regionen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.