Investor og Europris-arving Dag Høilis luksushytte lå opprinnelig ute til 44 millioner kroner, men ble i utgangspunktet solgt for 29,999999 millioner. Da det viste seg at kjøperen ikke hadde finansieringen på plass, havarerte hyttesalget.

Høili byttet derfor eiendomsmegler, og solgte til slutt hytta for 25 millioner kroner. Deretter saksøkte han den første eiendomsmegleren, Aktiv Eiendomsmegling Orlin & Partners, for ti millioner kroner.

Høili hevder megleren har opptrådt i strid med det ulovfestede profesjonsansvaret for meglere, ved ikke å ettergå finansieringen til den opprinnelige kjøperen.

La ut hytta på nytt

Saken mellom Høili og eiendomsmeglerfirmaet er berammet til 15. september i Oslo tingrett. Sluttinnleggene fra de to partene viser at det er stor uenighet om hva som faktisk skjedde.

Striden om Dag Høili sitt tidligere sommerhus – eiendommen Kampedalen 79/92 i Blindleia i Lillesand – fortsetter.
Striden om Dag Høili sitt tidligere sommerhus – eiendommen Kampedalen 79/92 i Blindleia i Lillesand – fortsetter. (Foto: Lillesand kommune)

Høilis side hevder at megleren skulle lagt større innsats i å ettergå hvorvidt den opprinnelige kjøperen faktisk hadde finansiering til å kjøpe eiendommen, og at megleren har unnlatt å informere Høili om den begrensede avklaringen av finansieringen.

Høili trekker frem at eiendommen ble trukket fra markedet etter det opprinnelige kjøpet, og at den senere ble lagt ut igjen, da det viste seg at kjøperen ikke hadde finansieringen på plass. Dette mener Høili at har ført til et økonomisk tap på opptil 10.147.346 kroner.

Avviser alle krav

Aktiv Eiendomsmegling Orlin & Partners og deres advokat og forsikringsselskap If Skadeforsikring Nuf er sterkt uenig i fremstillingen til Høili.

I sitt sluttinnlegg skriver advokatene til Orlin & Partners at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag eller rettslig årsakssammenheng. Det hevdes også at Høili ble «uttrykkelig orientert om» finansieringsplanen til den opprinnelige kjøperen, som firmaet mener det ikke var mulig å få bekreftet da budet forelå.

«Vurdert ut ifra situasjonen på tidspunktet for budaksept, og de opplysninger som var tilgjengelige for [megleren] og Høili, er det ikke sannsynlig at Høili ville avslått [kjøperens] bud dersom [meglerens] eventuelle erstatningsbetingende handling tenkes borte,» heter det i sluttinnlegget.

Det legges også til grunn at Høili ikke er påført et økonomisk tap som følge av meglerens eventuelle erstatningsbetingende handling.

Uenig i fremstilling

Høili representeres av advokatfullmektig Magnus K. Hagem fra Bull advokater i saken. Hagem er klar på hva de mener har skjedd.

– Denne side mener at megler simpelthen ikke har gjort jobben sin. Han undersøkte ikke finansieringen til kjøper, og måtte starte saksprosess på nytt. Det er tapet som følge av dette det kreves erstatning for, sier han til DN.

Han er også uenig i at Høili skal ha blitt orientert om finansieringsplanen til kjøperen.

– Det bestrides. Det finnes heller ikke noe skriftlig dokumentasjon på at det er tilfellet, sier han til DN.

DN har vært i kontakt med daglig leder Johan Orlin i Aktiv Eiendomsmegling Orlin & Partners. Han ønsker ikke å kommentere saken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.