Ivar Tollefsen-kontrollerte Heimstaden har gjennom sitt danske datterselskap Heimstaden

Danmark as inngått avtale med Ares Management om kjøp 26 eiendommer og fire byggeprosjekter i Danmark.

Eiendomsinvestoren eier gjennom sitt norske selskap Fredensborg as 86 prosent av stamaksjene og kontrollerer 98 prosent av stemmene i det svenske eiendomsselskapet Heimstaden ab.

Gir 3,8 milliarder kroner

Heimstaden gir 2,925 milliarder danske kroner for porteføljen, noe som tilsvarer drøyt 3,8 milliarder norske kroner.

De nykjøpte eiendommene ligger i Stor-København, Århus, Odense, Sjælland og Triangel-regionen.

Hele porteføljen, inkludert byggeprosjektene, omfatter 1546 boenheter fordelt på 151.000 kvadratmeter. Byggeprosjektene forventes å være klare for innflytting mellom tredje kvartal 2017 og andre kvartal 2019.

Kjøpet kommer til å finansieres med egen kasse og gjennom realkreditfinansiering, ifølge en melding fra Heimstaden.

Kraftig vekst

– Heimstaden har på kort tid lykkes med å vokse kraftig i Stor-København, og interessen for å finne en geografisk sett bredere portefølje har vært en del av den strategiske målsetningen en stund, sier viseadministrerende direktør i Heimstaden AB Magnus Nordholm i en melding.

Porteføljen som Ares Management tilbyr er i tråd med Heimstadens ønsker og gir blant annet svært interessant eksponering mot to spennende steder - Århus og Odense, ifølge Nordholm.

– Hele porteføljen holder høy og moderne kvalitet med en gjennomsnittlig alder på rundt seks år, sier Nordholm i meldingen. (Vilkår)

Verdens beste digitale penn og papir
DN har testet norske Remarkable, «nettbrettet» for dem som elsker penn og papir
00:58
Publisert: