I rentemarkedet prises det nå inn at styringsrenten vil settes opp et helt prosentpoeng til, slik at den ligger på 3,75 prosent etter sommeren. Med et normalt påslag tilsvarer det en boliglånsrente på 5,25 prosent.

Det siste året har styringsrenten økt med 2,25 prosent.