Mens boligrentene fortsetter å stige til nye høyder, sliter stadig flere nordmenn med å overholde sin aller viktigste betalingsforpliktelse: Den månedlige innbetalingen av renter og avdrag til banken sin.

Fra pandemiens nullrente for to år siden står dagens styringsrente i fire prosent, etter den foreløpig siste hevingen fra Norges Bank 17.