– Tilsynet avdekket enkelte brudd på regelverket knyttet til formidlinger av boliger under oppføring, samt mangler i rutinene og etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i oppdragsgjennomføring.

Det skriver Finanstilsynet i en fersk tilsynsrapport etter tilsyn hos eiendomsmeglingsgiganten DNB Eiendom.

Tilsynet kommer med bemerkninger og kritikk knyttet til følgende forhold:

  • Formidling av boliger under oppføring
  • Mangler i rutinene og etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket
  • Foretakets internkontrollrutiner
  • Opplæring av ansatte

Mangler rutiner

Av rapporten fremgår det at Finanstilsynet mener det er mangler i rutiner og oppfølgning av regelverk hos DNB Eiendom. Tilsynet trekker blant annet frem at eiendomsmegleravdelingen til storbanken var for trege til å dokumentere garanti fra selger i avtaleinngåelsen.

Det ble også avdekket under tilsynet at foretaket hadde rapportert feil omsetningstall knyttet til formidlinger av næringseiendommer. Denne feilen skyldtes en feil i rapporteringssystemet fra meglerne, ifølge DNB Eiendom.

Tilsynet bemerker i samme rapport at DNB Eiendom ikke har utvidet risikovurderingene knyttet til hvitvasking til å omfatte flere forhold som kan være relevante, deriblant risikoer omtalt i Nasjonal risikovurdering og geografiske risikoer. Foretaket har meldt at forbedringer nå er blitt utført.

Svak opplæring

Finanstilsynet har i den foreløpige rapporten til DNB Eiendom bemerket at det fremsto som at de ansatte ikke fikk opplæring i selskapets risikovurdering.

«Forståelse for risiko er – sammen med kjennskap til indikatorer på mistenkelige forhold – etter Finanstilsynets oppfatning grunnleggende for at megler skal kunne foreta gode risikovurderinger i oppdragsgjennomføringen», skriver tilsynet.

Selskapet har opplyst tilsynet at det skal holdes en opplæring for hele selskapet i mars, der risikovurderingen gjennomgås.

Finanstilsynet påpekte også i den foreløpige rapporten at det ut fra selskapets opplæringsoversikt fremsto som at nyansatte hadde fått «svært begrenset opplæring». Selskapet har redegjort for opplæringen som gis til nyansatte, samt opplyst at rutinene er forbedret.

Internkontroll

Finanstilsynet påpekte i sin foreløpige rapport at DNB Eiendomsmegling måtte iverksette andre tiltak som ville gi meglerne tilstrekkelige incentiver til å følge regelverk og rutiner knyttet til å avdekke manglende etterlevelse av hvitvaskingslovverket.

De allerede iverksatte rutinene for internkontroll var ikke tilstrekkelige, mener tilsynet. Nå har foretaket gjort rede for en rekke iverksatte endringer og tiltak som skal sikre at etterlevelsen følges opp på en tilstrekkelig måte. Finanstilsynet tar redegjørelsen til etterretning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.