Dobling av nybolig- salget i Oslo

Kraftig økning av boligsalget og fall i nybyggingen gjør at boligtopp frykter 2016-tilstander med vill prisstigning i Oslos boligmarked.

Publisert: Oppdatert: