I februar gjorde Oslo kommune Egil Stenshagen oppmerksom på to forhold den beskriver som ulovlig på milliardærens tomt på Bygdøy. Forholdene gjelder en bod som skal være ulovlig oppført samt en brygge på eiendommen som det ikke søkt tillatelse om, ifølge kommunen.

– Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge deg å rette opp det ulovlige forholdet. Vi varsler samtidig at du kan få tvangsmulkt som du må betale dersom forholdet ikke blir rettet opp, skriver kommunen i brevet fra februar.

Stenshagen rettet imidlertid ikke opp i forholdene kommunen mente var ulovlig. Han valgte å i stedet å klage på vedtaket om den ulovlige bryggen, og søke om ny tillatelse for boden. Klagen ble sendt videre til Fylkesmannen, som nå har konkludert.

– Fylkesmannen anser at kommunen hadde tilstrekkelig hjemmel til å pålegge retting/tilbakeføring, og kan ikke se at klagers anførsler fører frem, skriver Fylkesmannen.

Dermed må Stenshagen rive bryggen, noe han har sagt seg uenig i.

«Ikke søkt»

Kommunen har vist til flere flyfoto som viser hvordan en gammel bod er blitt revet, og en ny er blitt oppført. Lignende bilder viser også en brygge på eiendommen. Kommunen mente det ikke foreligger søknader for hverken bryggen eller boden. De mente derfor det er ulovlig, og ba Stenshagen om å rive bryggen og boden for å unngå tvangsmulkt.

Ifølge Stenshagen har den syv meter lange bryggen vært der i lang tid.

– I 1991 søkte vår daværende nabo om endringer som også omfattet vår eiendom. Blant annet vår brygge. Alt ble godkjent. Bryggen har fremgått på alle offisielle tegninger siden 1991. Vi hadde ingen grunn til å tvile på om denne syv meter lange bryggen var lovlig da vi i 2016 kjøpte eiendommen, sier han.

Kommunen og Fylkesmannen mener imidlertid bryggen aldri har vært godkjent.

– Bryggen blir ikke godkjent selv om det fremgår på godkjente tegninger i en annen byggesak. Det er hva som er omsøkt og hva etaten har behandlet som danner grunnlag for hva som er godkjent – selv om etaten ikke oppdager det, skriver kommunen.

Sitatet er også gjengitt av Fylkesmannen i deres begrunnelse.

Brukt bryggen i 25 år

For Stenshagen er dette svært overraskende.

– Vi har nå sjekket saken grundig. Tidligere eiere av naboeiendommen og tidligere eier av min eiendom avtalte at bryggen på min eiendom skulle bli en del av hans byggesak i 1991 som omfattet naboens nye sjøbod og min eiendoms brygge. Bryggen er tegnet inn på tegningen i byggesaken, som er godkjent av kommunen. Hvis dette den gang ikke var tilstrekkelig burde kommunen da opplyst om dette, sier Stenshagen.

– Tidligere eier av min eiendom har brukt bryggen i god tro i mer enn 25 år, og kommunen har ikke kommet med noen innvendinger før denne saken nå dukket opp. Jeg må nå orientere meg om veien videre. Konsekvensen er vel at vi nå må søke på nytt om tillatelse til brygge, legger han til.

Boden er heller ikke ny, ifølge Stenshagen.

– Boden som er rundt 15 kvadratmeter stor ble satt opp på 1960-tallet, og har siden stått på alle offisielle tegninger. Den begynte å bli falleferdig, og vi bygget den derfor opp på nytt. Vi var veldig nøye med at den skulle stå på samme fotavtrykk og med de samme mål.

Milliardæren vedgår at han ikke søkte om å sette opp en ny bod fordi han ikke trodde det var nødvendig i og med at det var gjennomføring av eksisterende bod, samt at den var under 50 kvadratmeter. Denne boden er det nå søkt om tillatelse for, sier Stenshagen.

Nabokrangel

Striden har ikke gått upåaktet hen hos nabo Karl Johan Sunde, som ønsket å si sitt om saken.

Sunde mener at forholdene var ulovlige, og forventer at kommunen skal falle ned på samme konklusjon. For å bevise dette har han tatt en rekke bilder av boden som sto på eiendommen tidligere.

Dette er et av bildene Karl Johan Sunde har overlevert til Oslo kommune. Bildet viser den gamle boden på Egil Stenshagens eiendom.
Dette er et av bildene Karl Johan Sunde har overlevert til Oslo kommune. Bildet viser den gamle boden på Egil Stenshagens eiendom. (Foto: Privat/Oslo kommune)

– Jeg kjente godt til det skuret som sto der tidligere og det var en ganske annen konstruksjon, skriver Sunde i et brev til kommunen.

I august sendte Sunde inn enda et brev der han understreker hvorfor han mener blant annet bryggen er ulovlig.

– Faktum og dokumentasjonen i denne saken underbygger kraftfullt og entydig den konklusjonen kommunen har trukket, at tiltakene er ulovlig oppført, skriver Sunde.

DN har vært i kontakt med Sunde som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Stenshagens nabo er daglig leder og storaksjonær i Brødrene Sunde as, som har gjort det stort innen isopor. I 2017 hadde selskapet en omsetning på 2,5 milliarder kroner.

På spørsmål om hvorfor Stenshagen tror naboen har kastet seg inn i krangelen er milliardæren ordknapp.

– Det lurer jeg også på.

– Hvordan er forholdet mellom dere?

– Vi har et etter forholdene greit naboforhold. Vi kan ikke forstå at noe av dette kan være til plage for ham.

Kapital omtalte tidligere i mai den pågående feiden mellom naboene.

Store summer

Dette er ikke første gang Stenshagen havner i trøbbel med kommunen. I 2016 kjøpte Stenshagen en naboeiendom på Bygdøy, som ga ham strandlinje, for 76, 5 millioner kroner. Han rev huset på eiendommen, og søkte i første omgang å få oppføre en garasje, hvilket ble godkjent. I forbindelse med denne eiendommen mente kommunen Stenshagen «forringet naturverdiene vesentlig».

– Plan- og bygningsetaten har fått informasjon og dokumentasjon på at det er gjennomført arbeid på deres eiendom i strandsonen som er utført uten tillatelse og som er søknadspliktig. Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge deg å rette opp det ulovlige forholdet, skrev kommunen da.

Stenhagen opplyser nå om at han er i dialog med kommunen angående tilbakeføringer.

– Dette gjelder et område hvor det stadig drev inn mye søppel og skrot, sier Egil Stenshagen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Finanskrisen forklart på halvannet minutt
Da den amerikanske banken Lehman Brothers gikk konkurs 15. september 2008, stoppet verden opp.
01:32
Publisert: