Muligheten for å bli boligeier for vanlige lønnsmottagere i Norge er blitt ytterligere redusert i 2021. Det viser den ferske sykepleierindeksen fra Eiendom Norge, utarbeidet av Eiendomsverdi.

Eiendom Norge publiserer hvert halvår sykepleierindeksen – indeksen måler tilgangen til boligmarkedet i ulike deler av landet for vanlige lønnsmottagere. Det er i Oslo, Asker og Bærum det er mest utfordrende for en enslig sykepleier å få innpass i boligmarkedet.

Analytiker Anders Lund i Eiendomsverdi har laget sykepleierindeksen som skal vise hvor stor andel boliger en enslig sykepleier kan kjøpe.
Analytiker Anders Lund i Eiendomsverdi har laget sykepleierindeksen som skal vise hvor stor andel boliger en enslig sykepleier kan kjøpe.

– Andelen boliger en sykepleier har mulighet til å kjøpe synker i takt med at boligprisene har økt ytterligere gjennom 2021. Egen eiet bolig har aldri vært dyrere i Norge, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi as.

Sykepleierindeks måler hvor stor andel av de omsatte boligene en enslig sykepleier– og dermed en lønn på nærmere 600.056 kroner – får finansiering til å kjøpe. En enslig sykepleier vil kun ha mulighet til å kjøpe 1,7 prosent av boligene i Oslo, ifølge indeksen. I 2020 lå sykepleierindeksen på 2,5 prosent.

– Utviklingen i indeksen viser at muligheten for å bli boligeier for vanlige lønnsmottagere i Norge er blitt ytterligere redusert i 2021. Boliger tilgjengelig for sykepleieren går ned i alle byer i Norge med unntak av Ålesund. I byer som Bodø og Tromsø er boligmarkedet blitt betydelig mindre tilgjengelig i løpet av året, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

Vanskeligst i Oslo

I Oslo kunne en singel sykepleier kjøpe to av 100 boliger i 2021. Det er en liten del av boligene omsatt og indikerer at det er vanskelig å få seg bolig i Oslo som singel-husholdning.

Indeksen viser at det bare er det sentrale østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom utlånsforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottagere her.

– Bare en til tre prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe i 2021, sier Lund.

I Bergen kunne sykepleieren kjøpe 27 av 100 boliger, mens i Ålesund, Kristiansand, Porsgrunn og Skien kunne sykepleieren kjøpe over 40 prosent av boligene som ble omsatt.

Sykepleierindeksen viser at norske boligpriser er relativt lave i 2021 gitt dagens rente, inntektsnivå, gjeldende boliglånsregulering og bankenes kredittpolitikk.

– Det indikerer at boligprisveksten i Norge i stor grad kan forklares av rentenedgang og inntektsvekst. Resultatet gjelder for hele Norge bortsett fra Oslo og omegn. Der har prisene steget så mye at inntektsveksten og rentenedgangen ikke har klart å utligne dem, står det i analysen.

På landsbasis kunne en enslig sykepleier kjøpe 28,3 prosent av de omsatte boligene.

– Det forteller meg at bolig generelt i Norge ikke er spesielt dyrt, men et er en nedgang på 2,6 prosent fra i fjor, sier Lund.

Mindre valgfrihet

I Stavanger viser indeksen at en singel sykepleier hadde råd til en av 100 boliger i 2013, mens tilsvarende tall har vært 30 av 100 boliger i 2021.

I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 2 av 100 i 2021. Boligvalgfriheten for sykepleieren har altså gått ned på tross av økt boligbudsjett.

– Det blir stadig vanskeligere å for en enslig sykepleier å få innpass på boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.
– Det blir stadig vanskeligere å for en enslig sykepleier å få innpass på boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. (Foto: Ole Berg-Rusten,/NTB Scanpix)

Det kommer av at boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet. Oslo var ikke i noen særstilling frem til 2014. At indeksen er på et bunnivå på tross av lave renter, er et tankekors. Det er også et tankekors at innføring av maksimal gjeldsgrad har ført til et varig negativt skift for Oslo. I Trondheim, Bergen og Tromsø har boligprisene økt siden 2014, men valgfriheten for sykepleieren har økt fordi økningen i boligbudsjettet har vokst mer enn boligprisveksten, står det i rapporten.

– Det blir stadig vanskeligere å for en vanlig lønnsmottager å få innpass i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Boligprisutviklingen har begynt å flate ut etter den sterke oppgangen under pandemien, og det spesielt i Oslo.

– Høyere ferdigstillelse av nye boliger i årene som kommer og lavere befolkningsvekst vil sammen med høyere renter bidra til lavere prisvekst fremover, sier Lauridsen.

– Det er fullt mulig og ønskelig med en lengre periode med moderat boligprisutvikling, slik som vi opplevde i årene 2017 til 2019. Mer moderat prisutviklingen vil senke terskelen for å bli boligeier i Norge og er godt nytt for sykepleieren, legger han til. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.