Norske boligpriser falt 1,1 prosent fra juni til juli, viser den ferske boligprisstatistikken lagt frem av Eiendom Norge onsdag.

– Boligprisene i Norge utviklet seg svakt i juli, noe som er normalt for måneden. Juli i fjor var eksepsjonelt sterk både i prisutvikling og omsetning. Nå er vi tilbake til et normalt konjunkturforløp i boligmarkedet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene 0,2 prosent i juli. Boligprisene justeres for sesongeffekter for å kunne skille mellom sesongfaktorer og faktiske trender.

Boligprisene er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken.

Utover høsten venter Eiendom Norge at boligprisene vil falle noe.

– Vi venter en liten oppgang i boligprisene i august, før prisene som normalt vil falle gjennom høsten. Vi tror også at den varslende renteøkningen i september fra Norges Bank vil få betydning for boligprisutviklingen fremover, sier Lauridsen.

Sterkest prisvekst i Follo

Den sterkeste prisutviklingen i juli var i Follo, der prisene steg 0,6 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Kristiansand hadde den svakeste sesongkorrigerte prisutviklingen, der prisene falt 1,1 prosent fra juni til juli.

12-månedersveksten var sterkest i Bodø med Fauske, der boligprisene var 14,7 prosent høyere enn for ett år siden. Den svakeste prisutviklingen det siste året var i Ålesund, der prisene nå er 4,9 prosent høyere enn for ett år siden.

– 12-måneders veksten synker nå over hele landet, og vi venter at den vil fortsette å synke gjennom høsten etter den sterke oppgangen i boligprisene i 2020 og første kvartal i 2021, sier Lauridsen.

– Etterspørselen er stor

I juli ble det solgt 5.041 boliger i Norge, som tilsvarer en nedgang på 26,1 prosent sammenlignet med juli i fjor. Hittil i år er det imidlertid solgt nær ni prosent flere boliger i Norge enn i samme periode i 2020.

Det ble lagt ut 3.761 boliger for salg i Norge i juli, tilsvarende en nedgang på nesten 20 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Selv om det er solgt færre boliger enn i juli i fjor, påpeker Lauridsen at det er solgt mange boliger i juli.

– Men sammenlignet med årene før 2020 er volumet høyt. Vi venter at veksten i antall omsetning vil vedvare i de kommende månedene. Etterspørselen etter bolig er stor i Norge nå, selv om den varslede renteøkningen i september vil redusere kjøpekraften noe, sier Lauridsen.

Kortest salgstid i Bergen

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig i måneden som gikk.

Den korteste salgstiden var i Bergen, der det i snitt tok 20 dager å selge en bolig. Den lengste salgstiden var i Ålesund og omegn, samt i Stavanger og omegn, der det tok 54 dager å selge en bolig.

– I snitt har det så langt i 2021 gått litt raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Den raske salgstiden vitner om effektivt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.