Det viser den landsomfattende bruktboligstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Større aktivitet

Det ble i juli solgt 4.329 boliger i Norge, som er 9,7 prosent flere enn juli i fjor.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Det ble på landsbasis lagt ut 3.114 boliger for salg i juli. Det er 8,6 prosent færre enn samme måned i fjor.

– Det er lagt ut markant færre boliger i juli i år sammenlignet med juli i fjor, men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

I gjennomsnitt tok det 58 dager å selge en bolig i juli i år, som er åtte dager mer sammenlignet med juli i fjor. I Oslo hadde den raskeste salgstiden på landsbasis med 36 dager.

– Det er vesentlig tregere salgstid i juli sammenlignet med resten av året, men det er fremdeles store regionale forskjeller i salgstiden. Vi venter raskere salgstid i månedene som kommer, sier Dreyer.

Oslo sterkest utvikling

Mens Oslo hadde en oppgang på 1,9 prosent, gikk boligprisene i Trondheim ned med 1,7 prosent. I juli opplevde alle byene en nedgang i boligprisene, med unntak av Oslo og Bergen.

– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.(Vilkår)