Boligprisene steg med 1,2 prosent i mai 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.714.871 kroner ved utgangen av mai.

– Boligprisene i Norge steg kraftig i mai, og prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,1 prosent.

– Etter en moderat utvikling i boligprisene i Oslo i 2021, så har boligprisene i hovedstaden så langt i år steget kraftig, sier Lauridsen.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9,7 prosent.

Oslo har også en sterk oppgang i 12 måneders veksten med en oppgang til 7,1 prosent fra 4,6 prosent i april.

– Oslo kommune må ta utfordringene på tilbudssiden og boligbygging på alvor, hvis ikke vil boligprisene her stige enda mer. Målt etter det demografiske behovet er det bygget om lag 40 000 for få boliger i Oslo siden 2000. Dette etterslepet må tas igjen, og det må spesielt satses på større utbyggingsområder over hele byen, sier Lauridsen.

Sjekk boligprisene i din region:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.