– Det er fortsatt sterk etterspørsel etter bolig, konstaterer seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Juni er vanligvis en måned der de norske bruktboligprisene faller. I årets junimåned sank boligprisene nominelt med 0,3 prosent.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for juni, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene derimot med 0,3 prosent, som viser at den underliggende prisutviklingen likevel er sterk.

Sesongkorrigering forteller om prisutviklingen er sterkere eller svakere enn det normale for måneden.

– Det er normalt at boligprisene faller rundt 0,4 prosent i juni. Sesongjustert steg prisene 0,3 prosent. Akkurat det vi ventet på forhånd, og marginalt høyere enn Norges Banks estimat på 0,2 prosent, sier Midtgaard.

Boligprisene har så langt i 2022 steget med 8,8 prosent på landsbasis.

Større prisfall enn vanlig

I slutten av forrige måned skrudde Norges Bank styringsrenten opp med 0,5 prosentpoeng. Normalt sett heves renten med 0,25 prosentpoeng av gangen. Så da Norges Bank klinket til med dobbel renteheving, var dette det største rentehoppet på 20 år.

– Det er viktig å huske på at Norges Banks doble renteheving kom for sent for å påvirke juni-statistikken, sier Midtgaard, og legger til:

– Styringsrenten var store deler av måneden fortsatt på svært lave 0,75 prosent, og husholdningene var nok innstilt på en mindre renteoppgang enn det vi faktisk fikk.

Handelsbanken tror at boligprisene kommer til å falle i løpet av høsten som et resultat av brattere rentebane fra Norges Bank.

– Det er en bratt renteoppgang husholdningene må tåle i tiden fremover. Det kommer til å påvirke betalingsevnen når en skal kjøpe bolig. Som et resultat av brattere rentebane fra Norges Bank ser vi for oss at boligprisene kommer til å falle mer i løpet av høsten enn de typiske sesongtrendene, sier Midtgaard.

Rentebanen er Norges Banks egne prognoser for styringsrenten fremover.

Overrasket over prisveksten

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom mener juni-tallene vitner om at presset i boligmarkedet omsider er i ferd med å avta.

– Boligprisveksten så langt i år har vært overraskende sterk, gitt signalene fra Norges Bank om at renten skal opp. En forklaring er nok at tilbudssiden har vært begrenset av den nye avhendingsloven, og dermed har etterspørselen oversteget tilbudet og bidratt til å presse prisene opp, sier Due-Andresen.

Så langt i år er det lagt ut 53.967 boliger for salg. Det er åtte prosent færre enn i samme periode i fjor. Det tok i gjennomsnitt 25 dager å selge en bolig i juni, en dag kortere enn i mai måned.

– Balansen mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet kan tilsi at boligprisene kan ha noe mer å gå på helt kort sikt, påpeker Due-Andresen.

Hun påpeker at den virkelige justeringen i boligmarkedet først kommer når husholdningene begynner å merke renteøkningen på lommeboken.

– I juni varslet Norges Bank en kraftig renteoppgang frem mot neste sommer, og dette vil trolig begynne å bite mer for norske husholdninger utover høsten. Dermed er det rimelig å vente at boligprisene etter hvert begynne å falle, sier hun.

Ingen renteeffekt ennå

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier at renten ennå ikke har påvirket utviklingen i boligmarkedet.

Han påpeker at norsk økonomi er i for god form, at rentene må opp for å dempe den økonomiske veksten.

– At boligmarkedet turer videre er vi godt vant med, det kan jo skje nå også, men jeg tror ikke det blir så enkelt denne gangen, sier Andreassen.

Han tror boligprisene mest sannsynlig vil falle utover høsten og inn i neste år.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets venter at Norges Bank vil heve styringsrenten frem til rentehevingene merkes i boligmarkedet.
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets venter at Norges Bank vil heve styringsrenten frem til rentehevingene merkes i boligmarkedet. (Foto: Eivind Senneset)

Norges Bank venter at styringsrenten skal øke til rundt tre prosent frem mot sommeren neste år. Det kan i så fall føre til at den gjennomsnittlige boliglånsrenten, som nå er på rundt 2,2 prosent, øker til 4,3 prosent.

Ifølge sentralbanken vil mange få en strammere økonomi når renteøkninger nå kommer på toppen av høye priser på blant annet strøm og drivstoff.

– Norges Bank er nødt å heve renten, for markedet må bremses. Risikoen er at det som har skjedd før, vil skje igjen, og det er at vi kan få et betydelig fall i boligprisene, sier han og legger til:

– Økte renter biter ikke på økonomien før vi ser at det biter gjennom utviklingen i boligmarkedet. Effekten kommer gjennom at det blir dyrere å ha lån, sier Andreassen, som mener Norges Bank kommer til å heve renten inntil effekten er merkbar i boligmarkedet.

Venter ikke fall

I motsetning til økonomene venter ikke administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge noe snarlig boligprisfall.

Han påpeker at makrobildet har endret seg betydelig siden nyttår med gjenåpningen etter koronapandemien og en svært sterk vekst i norsk økonomi.

– Oppgangen er særlig drevet av økt aktivitet i olje og gass-sektoren. I tillegg har kostnadene til boligbygging fortsatt å stige på toppen av en historisk økning i 2021. Dette sammen med det nye avhendingsloven har forsterket de utfordringene Norge, og spesielt Oslo, har hatt på tilbudssiden i nyboligmarkedet. På grunn av dette venter vi ikke at boligprisveksten i Norge vil avta med det første, og det selv om styringsrenten vil fortsette å øke i høst, sier Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.