Boligprisene vil fortsette å øke, ifølge Eiendom Norge som mandag la frem boligprisprognoser for neste år.

– Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere oppgang, noe som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2022. Vi venter at Oslo vil få en noe svakere utvikling i 2022 enn de andre store byene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

I forrige uke ble det klart at Norges Bank hever styringsrenten fra 0,25 prosent til 0,5 prosent. Lauridsen understreker at høyere renter i 2022 vil redusere prisveksten sammenlignet med 2020 og 2021.

– Økte renteutgifter for boligeierne i kombinasjon med stabil boligbygging og lav folkevekst tilsier en mer moderat prisutvikling enn hva vi har sett de siste to årene, og da spesielt i Oslo, sier han og legger til:

– På samme tid er det stor usikkerhet rundt økte energipriser, inflasjon og boligbehov grunnet lavere folkevekst, samt pandemiens videre forløp. Alt dette gir en større nedside enn oppside for boligprisene etter vår vurdering, sier han.

Lavere prisvekst i Oslo

Av de største byene i landet, regner Eiendom Norge med at Oslo vil ha den svakeste boligprisutviklingen. Prognosene viser en prisvekst i hovedstaden på tre prosent i løpet av 2022.

I Bergen og Stavanger blir det spådd en prisvekst på seks prosent, mens Eiendom Norge regner med at boligprisene i Trondheim vil stige 5,5 prosent til neste år.

– Høyere rente rammer Oslo hardere enn andre byer på grunn av høye priser og gjeldsnivå. Dessuten er det både tegn til endret boligetterspørsel under pandemien og markant lavere folkevekst i Oslo. Det er samlet sett stor byggeaktivitet i Oslo og Viken, og boligmarkedene her må ses i sammenheng. Mange som ville kjøpt i Oslo, hvis de hadde hatt muligheten, kjøper nå i kommunene rundt. Derfor venter vi at boligprisene vil stige mindre i Oslo enn de andre byene, sier Lauridsen.

Høyere renter

Det var stor spenning knyttet til forrige ukes rentemøte og renteutviklingen gitt usikkerheten rundt den nye virusvarianten og nye tiltak. Der varslet imidlertid sentralbanksjefen at styringsrenten skal videre opp i mars.

Det er varslet tre rentehevinger i løpet av 2022, hvor styringsrenten skal ligge på 1,25 prosent ved utgangen av 2022.

– Ved rentemøtet i desember sto Norges Bank fast ved både rentebeslutning og hovedtrekkene i rentebanen. Vi tolker dette som at sentralbanken er klare på at renten skal normaliseres. Dette er etter vårt syn en riktig vurdering, da mye tyder på at svært lave renter er kontraproduktivt. Det stimulerer i liten grad økonomien og bidrar i stedet for til økte priser på eiendom og aksjer og større ulikhet i samfunnet, sier Lauridsen.

«Ingen boligprisbonanza»

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror det neste året vil starte med boligprisvekst i januar, men understreker at det «blir ingen boligprisbonanza i 2022».

– Vi tror at interessen for boligmarkedet vil holde seg på et relativt høyt nivå, men kjøpekraften vil svekkes gradvis av høyere boliglånsrenter og høyere konsumpriser. En dempet prisutvikling senker terskelen for førstegangskjøpere og er viktig for den finansielle stabiliteten som er svekket etter en periode med for sterk boligpris- og gjeldsvekst.

Han mener det er mest usikkerhet knyttet til utviklingen i Oslo, først og fremst på grunn av et etterslep i boligbyggingen.

– Vi tror at urbaniseringstrenden vil skyte fart når effekter av pandemien ebber ut. Hvordan dette vil slå inn i osloprisene er usikkert, men dagens høye prisnivå og økende lånekostnader trekker i retning av moderasjon også i oslomarkedet, sier Geving. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.