Boligprisene opplever nok en måned med oppgang. Det viser den landsomfattende bruktboligprisrapporten for oktober som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

– Boligprisene fortsetter å stige i oktober, noe som er unormalt for denne tiden av året. Hvis denne trenden vedvarer ut året er sesongmønsteret i det norske boligmarkedet med stigende priser i første halvår og synkende priser i andre halvår brutt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Lauridsen peker på de lave renten som en avgjørende faktor for boligprisstigningen. Nominelt steg prisene 0,5 prosent i oktober og 1,1 prosent justert for sesongvariasjoner på landsbasis.

Boligprisene er nå 7,1 prosent høyere enn for et år siden, står det i rapporten. I Oslo steg prisene med én prosent nominelt, og 1,3 prosent justert for sesongvariasjoner.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Romerike med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn og Tromsø med uendrede priser.

Omsetningsvekst

Samtidig som boligprisene øker, øker også antall omsetninger. I rapporten fra Eiendom Norge kommer det frem at det i oktober ble solgt 10.045 boliger i Norge, som er en oppgang på 9,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det er solgt rekordmange boliger sist måned i likhet med månedene etter at de strengest korona-tiltakene ble opphevet. I oktober øker også antall nye boliger på markedet i likhet med i september, sier Lauridsen.

Kortest salgstid på boliger opplevde Oslo med 21 dager i gjennomsnitt, på landbasis tok det i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig.

– Slik det ser ut nå vil boligprisutviklingen i 2020 bli sterkere enn de fleste spådde både ved inngangen til året og i kjølvannet av koronapandemien i mars og april, sier Lauridsen.

Oslo med kraftigst årsvekst

Den sterkeste 12 måneders prisutviklingen i landet ser vi i Oslo. Prisene i hovedstaden har steget 9,5 prosent det siste året. Nå koster en Oslo-bolig i gjennomsnitt 5,8 millioner kroner.

Stavanger opplevde den svakeste årsveksten med en oppgang på 4,2 prosent.

Makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken skriver i en analyse at boligprisveksten i de siste to månedene har vært større en ventet.

– Mens boligmarkedet viste en avtagende prisvekst fra juni til august, har farten tydelig tatt seg opp igjen de siste to månedene. Ut fra vårt syn viser statistikken at hele effekten av Norges Banks rentekutt ikke ble tatt ut i sommer, skriver Gonsholt Hov.

Henning Lauridsen mener kommunene bør følge boligprisutviklingen og legge til rett for mer boligbygging.

– Det som etter Eiendom Norges syn er viktig nå er at de økte prisene etterfølges av høyere boligbygging. Det skal anslagsvis bygges 300.000 nye boliger i Norge på 2020-tallet, og det er viktig at boligbyggerne nå er sitt ansvar bevisst med å legge ut flere nye prosjekter for salg, samt prosjekterer nye prosjekter, sier han.

Vil stramme inn boligprisforskriften

I oktober sendte Finanstilsynet et forslag til Finansdepartementet om en strengere forskrift for boliglån.

Finanstilsynet går inn for at den foreslåtte forskriften skal erstatte boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften og omfatter alle lån fra finansforetak til privatpersoner.

Finanstilsynet foreslår at en låntagers maksimale gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger inntekten og at bankene kun skal kunne fravike forskriften i kun fem prosent av boliglånssøknadene. Tilsynet forslår i høringsnotatet at det ikke fastsettes opphørsdato i ny forskrift, og at den kan evalueres jevnlig hvert annet år.

I den gjeldende forskriften som gjelder ut året er den såkalte fleksibilitetskvoten på åtte prosent i Oslo og ti prosent i resten av landet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.