Boligprisene steg 0,4 prosent nominelt i september, og 1,3 prosent justert for sesongvariasjoner.

Det fremgår av Eiendom Norges ferske boligprisstatistikk som ble lagt frem mandag.

Boligprisene i Norge var 5,8 prosent høyere i september i år enn samme måned i fjor.

– Boligprisene stiger videre og det selges fremdeles et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det kommer etter en prisvekst på 1,1 prosent nominelt for hele landet i august, og 0,3 prosent justert for sesongvariasjoner i samme periode.

September er vanligvis en svak måned for prisutviklingen i boligmarkedet. Ifølge en oversikt DN satt sammen forrige uke har boligprisene falt hver eneste september siden 2009, med unntak av i 2011 og 2016.

Vridd forbruk

I september ble det solgt 11.133 boliger i Norge, noe som er 16,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 77.390 boliger i Norge, noe som er 5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I september ble det lagt ut 10.745 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,8 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 81.562 boliger til salgs, noe som er 2,2 prosent færre enn på samme tid i fjor, går det frem av pressemeldingen fra Eiendom Norge.

– Den kraftige økningen i bruktboligsalget skyldes trolig at folk vrir forbruket sitt mot bolig og at mange nå også fremskynder planlagte boligkjøp. Dette er ikke unaturlig siden det nå er begrensninger på annet type konsum, samt at korona-tiltakene kan bli svært langvarige, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig i september 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i august. Kortest salgstid hadde Oslo med 23 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand og Stavanger m/omegn med 70 dager.

Sterkest prisvekst i Ålesund

Av den ferske statistikken for september går det frem at det var Ålesund med omegn som hadde den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen. På Sunnmøre var prisveksten 2,7 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Porsgrunn m/Skien med en oppgang på 7,7 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 1,7 prosent.

Slik ser prisutviklingen ut på tvers av landet:

  • Oslo: oppgang på 0,4 prosent.
  • Bergen: nedgang på én prosent.
  • Trondheim: oppgang på 0,9 prosent.
  • Stavanger med omegn: nedgang på 0,3 prosent.
  • Tromsø: oppgang på 0,7 prosent.
  • Kristiansand: nedgang på 0,6 prosent.

Vil stramme inn boliglånsforskriften

Forrige uke ble det klart at Finanstilsynet har sendt et forslag til Finansdepartementet om en strengere forskrift for boliglån.

Finanstilsynet går inn for at den foreslåtte forskriften skal erstatte boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften og omfatter alle lån fra finansforetak til privatpersoner.

Finanstilsynet foreslår at en låntagers maksimale gjeld reduseres fra fem til 4,5 ganger inntekten og at bankene kun skal kunne fravike forskriften i fem prosent av boliglånssøknadene. Tilsynet forslår i høringsnotatet at det ikke fastsettes opphørsdato i ny forskrift, og at den kan evalueres jevnlig hvert annet år.

I den gjeldende forskriften som gjelder ut året er den såkalte fleksibilitetskvoten på åtte prosent i Oslo og ti prosent i resten av landet.

Oppjusterte boligprisprognoser

Da Norges Bank la frem sin nest siste pengepolitiske rapport i 2020 for to uker siden skrev sentralbanken at det ser tegn til økt boligprisvekst i år.

Anslagene for veksten i boligprisene ble altså jekket opp til en vekst på 3,7 prosent i år og fem prosent neste år.

«Lavere renter og den midlertidige lettelsen av boliglånsforskriften, som varer ut september, kan ha stimulert boligmarkedet mer enn vi la til grunn. Den høyere betalingsviljen for bolig kan også ha sammenheng med økt bruk av hjemmekontor og at forbruksmulighetene har vært begrensede», het det i rapporten.

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) ser på sin side for seg en boligprisvekst på tre prosent i år, og mener det er grunner til at veksten kan komme opp mot 3,5 prosent neste år. For 2022 anslår NHO om lag samme økning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.