Juni er vanligvis en måned der de norske bruktboligprisene faller. I årets junimåned sank boligprisene nominelt med 0,3 prosent.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for juni, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene derimot med 0,3 prosent, som viser at den underliggende prisutviklingen likevel er sterk.

Sesongkorrigering forteller om prisutviklingen er sterkere eller svakere enn det normale for måneden.

– Det har vært en svært sterk utvikling i boligmarkedet i første halvår, og boligprisene har så langt i år steget med hele 8,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Venter ikke at boligprisveksten avtar med det første

Han påpeker at siden nyttår har makrobildet endret seg betydelig med gjenåpningen etter koronapandemien og svært sterk vekst i norsk økonomi.

– Oppgangen er særlig drevet av økt aktivitet i olje og gass-sektoren. I tillegg har kostnadene til boligbygging fortsatt å stige på toppen av en historisk økning i 2021. Dette sammen med det nye avhendingsloven har forsterket de utfordringene Norge og spesielt Oslo har hatt på tilbudssiden i nyboligmarkedet. På grunn av dette venter vi ikke at boligprisveksten i Norge vil avta med det første, og det selv om styringsrenten vil fortsette å øke i høst, sier Lauridsen.

I juni satte Norges Bank opp renten med 0,5 prosentpoeng.

– Erfaringen fra forrige periode med renteøkninger i 2018 og 2019 er at det tar tid før de økte lånekostnadene manifesterer seg i boligprisene. Dessuten går norsk økonomi på høygir og det er betydelig utfordringer på tilbudssiden i boligmarkedet. Dette gjør at vi ikke tror boligprisene vil dempe seg mye fremover, sier Lauridsen.

Færre salg

– Det er solgt mange boliger i Norge i juni. Selv om det er solgt færre enn i juni 2021 og 2020 er volumet sammenlignet med årene før pandemien stort for juni å være, sier Lauridsen.

I juni ble det solgt 10.883 boliger i Norge, noe som er 9,1 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 49.702 boliger i Norge. Det er 10,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I juni ble det lagt ut 11.299 boliger for salg i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn i samme måned i 2021. Så langt i år er det lagt ut 53.967 boliger for salg. Det er 8 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har fortsatt å styrke seg gjennom juni, men salgstiden er mye raskere enn tidligere år, noe som gjør at antallet usolgte per dag er historisk lavt, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 25 dager å selge en bolig i juni, ned fra 26 dager i mai. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 15 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 29 dager.

Sterkest i sør

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Kristiansand med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker og Bærum med en sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 12,6 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn med 12,1 prosent og Tønsberg m/Færder med 11,9 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker og Bærum og Romerike med en oppgang på 5,7 prosent.

– Det har i 2022 vært sterk vekst i boligprisene langs kysten fra Drammen til Stavanger, og vi venter at særlig Sørlandet og Stavanger-regionen vil ha stor vekst i boligprisene på grunn av den høye aktiviteten i oljenæringen nå og fremover, sier Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.