–Vi har aldri hatt så høyt volum noensinne i en julimåned, sier administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier.

Hun er overrasket over den høye omsetningen i boligmarkedet denne sommeren.

– Vi har en «all-time high» på omsetninger, og det ser vi på totalmarkedet også. Jeg kan ikke se at det har vært omsatt så mange boliger i juli noensinne, sier Terje Burås, leder i DNB Eiendom.

Fredag kommer Eiendom Norge med ny boligprisstatistikk. Både Meier og Burås forventer en liten prisnedgang i juli, som er normalt for sommermåneden, og forventer en aktiv august.

«Volum avler volum»

Det som overrasker Meier mest er balansen i markedet.

– Jeg har vært ti år i markedet og jeg har aldri sett det så balansert som nå, sier hun. Forklaringen mener hun er at det har vært et veldig stort tilbud av boliger.

– Volum avler volum. Når det ligger mye ute for salg, er det flere som titter og blir nysgjerrige, og som da også kjøper selv om de kanskje ikke hadde tenkt til det, sier Meier.

Meier tror grunnen til at det ligger mye ute er at boligselgere ikke forventer prisstigning, men heller et fall, og dermed synes tiden er moden for å selge. Hun tror det man nå ser er en korreksjon etter to urolige år.

– I 2016 ville alle kjøpe, men ingen ville selge. I 2017 ville alle selge, men ingen ville kjøpe. Nå har vi fått veldig god balanse, sier hun, og mener kombinasjonen av mange selgere og mange kjøpere på markedet gir mindre prispress.

Godt hyttesalg

Burås i DNB tror også man vil se en svak prisutvikling resten av året uten særlige overraskelser, og spår en normal prisutvikling som tilsier rundt én prosent ned når den offisielle julistatistikken legges frem av Eiendom Norge fredag.

Burås sier at i tillegg til en generell økning i omsetning har særlig hyttesalget gått unna i juli.

– Vi har omsatt veldig mange hytter i hele sommer, rundt 15–20 prosent mer enn i fjor, sier han.

Meier sier at de merker samme tendens, og trekker frem Kragerø og Tønsberg som populære områder.

Forberedt på renteøkning

Onsdag kom juli-tallene fra Obos, som viste en prisøkning på 0,3 prosent på Obos-tilknyttede boliger fra juni til juli. I Oslo var økningen på 1,1 prosent, og konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos sa i en pressemelding at tallene bekrefter deres antagelser om at Oslo-markedet er i ferd med å stabilisere seg.

Obos-sjefen tror også at boligkjøperne har tilpasset seg de nye lånereglene og er godt forberedt på en eventuell renteøkning, noe Burås og Meier støtter oppunder.

– Jeg tror markedet har innrettet seg etter boliglånsforskriften allerede. Den har vi tatt inn over oss, sier Meier.

Hva gjelder renten, forventer hun liten renteøkning og bekymrer seg derfor ikke nevneverdig, men sier at en større økning i prosent kan merkes på økonomien og særlig psykologien til markedet.

Norges Bank forventes å heve styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent i september – den første rentehevingen siden mai 2011. Det skal være planlagt ytterligere to renteøkninger i 2019, og sentralbanken har varslet at styringsrenten skal opp rundt 1,5 prosentpoeng de tre neste årene.

Vil ikke påvirkes av renten

De gjør at det blir dyrere å betale ned på boliglånet. Styringsrenten påvirker rentene i pengemarkedet, som igjen påvirker hvilke utlåns- og innskuddsrenter du får hos banken. Dermed vil en høyere styringsrente bety høyere boliglånsrente, men samtidig høyere rente på innskuddene, altså sparing i bank.

Burås tror alle har tatt innover seg at renteøkningene kommer, og at det derfor ikke vil ha særlig innvirkning på boligsalgstallene.

Forrige gang viste tallene fra Eiendom Norge at bruktboligprisene i Oslo falt med 1,3 prosent i juni, sammenlignet med samme måned i fjor. For landet samlet falt boligprisene med ett prosent.(Vilkår)

Det er lov å gjøre feil
Per Sandberg må levere inn telefonene og annet til gjennomsøking.
01:40
Publisert: