Finanstilsynet har kommet frem til at eiendomsmegler ikke kan kreve at selger innhenter tilstandsrapport i alle boligsalg.

Det til tross for at det i de aller fleste tilfeller vil være en fordel for kjøper og selger, mener tilsynet ifølge et brev til Eiendom Norge mandag.

Tilsynet viser til at det ikke stilles uttrykkelig krav til tilstandsrapport i lovverket.

"Det kan derfor ikke anses som god meglerskikk å kreve eller gi anbefaling om tilstandsrapporter i alle boligomsetninger. Behovet for dette må vurderes konkret i det enkelte oppdrag", skriver tilsynsdirektør Anne Merethe Bellamy

Finanstilsynet har etter anmodning fra Eiendom Norge vurdert hvorvidt megler kan kreve at selger innhenter tilstandsrapport i alle boligsalg, herunder hvorvidt dette er i strid eller i samsvar med god meglerskikk.

Bakgrunnen for henvendelsen er at Eiendom Norge 6. mai 2013 inngikk en avtale med NITO Takst Service AS og Norges Takseringsforbund om at bruk av tilstandsrapport basert på NS 3600 skal være obligatorisk ved alle eiendomsmeglingsoppdrag (bolig) som formidles gjennom eiendomsmeglere tilknyttet Eiendom Norge med visse unntak, skriver Bellamy.

Bakgrunn: Nå kommer de obligatoriske tilstandsrapportene

Eiendom Norge anslår kostnadene ved en obligatorisk tilstandsrapport for selgere av bolig til mellom 7.000 og 20.000 kroner.

Finanstilsynet mener det ofte vil være i kjøpers interesse å få fremlagt en teknisk gjennomgang av boligen i forkant av kjøpsbeslutningen. Samtidig vil ikke kjøper kunne gjøre gjeldende som mangel forhold som fremgår i en tilstandsrapport.

"Et krav om innhenting av tilstandsrapport vil dermed kunne redusere risikoen for mangelsbeføyelser fra kjøpers side, noe som vil være i selgers interesse", heter det i brevet.

Det følger videre av god meglerskikk at megler skal ha omsorg for begge parters interesser i handelen, påpeker Finanstilsynet.

"Megler skal gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne. Dette gjelder også i situasjoner der kjøper og selger kan ha motstridende interesser", heter det.

Det er hittil ikke blitt fastsatt noen regulering av tilstandsrapport ved boligomsetning. Eiendomsmegleren har normalt heller ikke plikt til å innhente opplysninger om eiendommens tekniske tilstand.

Megler må i hvert enkelt oppdrag konkret vurdere behovet for tilstandsrapport, mener tilsynet.

"Dersom selger ikke etterkommer en anbefaling om å innhente tilstandsrapport, vil megler kunne frasi seg oppdraget. Etter omstendighetene kan megler også ha en plikt til dette", skriver tilsynsdirektøren.

Til tross for at det ikke er grunnlag for en obligatorisk rapport vil det for de aller fleste boligtransaksjoner imidlertid være en fordel for kjøper og selger at boligens tekniske tilstand blir best mulig opplyst, påpekes det.

"Nytten av en tilstandsrapport må likevel avveies mot kostnadene ved å få den utarbeidet. Finanstilsynet antar at det vil være de tilfeller der megler ikke anser tilstandsrapport hensiktsmessig at kravet til individuell og konkret rådgivning blir viktigst", konkluderer tilsynet.

Les også:
Innfører fornøydgaranti på Tesla
Kaller Nav-sjefen inn på teppet  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.