Onsdag klokken 11 presenterer Eiendom Norge den landsomfattende bruktboligstatistikken for oktober. Etter boligprisoppgang hver måned siden april, er det knyttet stor spenning til hvorvidt boligprisene steg også i oktober.

– Vi venter å se prisveksten demper seg igjen sammenlignet med september, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen.
– Vi venter å se prisveksten demper seg igjen sammenlignet med september, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen. (Foto: Johnny Vaet Nordskog)

Selv om oktober pleier å være en måned med slappe boligpriser, venter mange analytikere en oppgang denne gangen.

– Vi venter å se prisveksten demper seg igjen sammenlignet med september. Etter avtagende prisvekst fra juni til august, overrasket boligprisene kraftig på oppsiden i september og steg med hele 1,3 prosent (justert for sesongvariasjoner).

Det skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i onsdagens morgenrapport.

Prisveksten kan ha kommet grunnet låneoppmykning

Alle forholdene tatt i betraktning, venter sjeføkonomene at boligprisene vil stige sesongjustert med 0,3-0,4 prosent per måned den nærmeste tiden. Meglerhusets forventning til boligmarkedet er omtrent på linje med sentralbankens vurdering.

– Slik vi ser det, viser utviklingen i boligpriser at den fulle effekten av Norges Banks rentekutt ikke ble tatt helt ut i sommer. Når det er sagt, kan det tenkes at den sterke prisveksten i september kom som følge av at boliglånsforskriften vil bli strammet inn igjen fra oktober etter å ha blitt midlertidig myket opp etter koronautbruddet i mars, skriver Due-Andresen.

– Utfordrende å forutsi

Den rekordlave renten har bidratt til prisvekst for norske boliger under pandemien. I september steg norske boligpriser med 0,4 prosent nominelt, og 1,3 prosent sesongjustert.

– I den grad det vanlige sesongmønsteret er annerledes i år, grunnet den kraftige rentenedsettingen og pandemien, er det utfordrende å forutsi hvordan utviklingen fra måned til måned vil bli justert for sesongvariasjoner. Vår forventning er at boligprisveksten vil fortsette oppover, men vi forventer et lavere tempo enn vi så i september, skriver makroanalytiker Oddmund Berg i DNB Markets i sin morgenrapport.

Banken anslår boligprisene vil stige med 0,5 prosent sesongjustert i oktober.

I forbindelse med koronakrisen fikk bankene muligheten til å øke fleksibilitetskvoten. Det vil si at bankene kunne fravike utlånskravene, eller utvise skjønn i 20 prosent av lånesøknadene. Fleksibilitetskvoten ble imidlertid strammet inn igjen i september.

Obos-oppgang

Mandag la Obos frem statistikk som viser prisutviklingen for brukte Obos-boliger i oktober.

Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo steg med 0,9 prosent. På landsbasis steg prisene for brukte Obos-boliger med 1,6 prosent.

Boligprisene pleier vanligvis å falle i oktober, skrev boligbyggelaget i pressemeldingen.

– Kraftige rentekutt sammen med en midlertidig økning i fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften da vi fikk koronautbruddet, har bidratt til at boligmarkedet har utviklet seg sterkere enn mange fryktet. I tillegg har det en periode blitt lagt ut færre boliger til salgs, noe som også har bidratt til å løfte prisene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.