Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,9 prosent i februar sammenlignet med måneden før, og 0,5 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Det viser Eiendom Norges landsomfattende bruktboligprisstatistikk for februar.

Også forrige måned viste en svært solid boligprisutvikling.

Alle tre sjeføkonomer DN har bedt kommentere tallene er samstemte:

Boligprisutviklingen i februar var noe sterkere enn ventet, men koronaviruset er en enorm joker i det norske boligmarkedet. Her er det knyttet svært stor usikkerhet til hvordan utbruddet vil virke inn på boligprisene.

Noen pekepinn på effekten får vi ikke før nye tall legges frem i april.

– Januar og februar er historie. Nå er spørsmålet hva som skjer i mars, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Ekstremt høy usikkerhet

Haugland jobber med justerte prognoser som skal legges frem neste uke. Haugland vil ikke gi noen pekepinn på hvor de legger seg.

– Uansett hva vi kommer ut med da er usikkerheten ekstremt høy. Vi har å gjøre med en medisinsk faktor som er svært vanskelig å beregne både for oss og for medisinske fagpersoner, sier sjeføkonomen, og legger til:

– For boligmarkedets del er det spesielt mange usikkerhetsmomenter. Vi er veldig spente på mars, menventer lavere omsetning og prisvekst.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen ser ingen grunn til å endre prognosene for boligmarkedet, men understreker det er stor usikkerhet knyttet til koronaviruset.
Sjeføkonom Kari Due-Andresen ser ingen grunn til å endre prognosene for boligmarkedet, men understreker det er stor usikkerhet knyttet til koronaviruset. (Foto: Johnny Vaet Nordskog)

Hva skjer med styringsrenten?

Et viktig spørsmål blir Norges Banks reaksjon. I går overrasket den amerikanske sentralbanken ved å varsle rentekutt på 0,5 prosentpoeng før rentemøtet.

– Spørsmålet er om renten settes ned allerede i mars, eller om Norges Bank nøyer seg med en rentebane med sannsynlige kutt litt senere i år, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Lavere styringsrente betyr isolert sett høyere boligpriser. Men:

– Vi må huske på renten vil settes ned som følge av en svakere utvikling i norsk økonomi og usikkerhet internasjonalt. Dermed er det andre ting som vil kunne trekke ned. Foruten påvirkningen på makronivå er det også naturlig å tenke seg at boligmarkedet påvirkes av helt grunnleggende ting som at folk slutter å gå på visninger dersom vi får et bredere utbrudd i Norge, sier Due-Andresen.

Slik situasjonen er nå ser ikke Handelsbanken Capital Markets noen grunn til å endre forventningene til boligmarkedet fremover, men understreker at dette er svært vanskelig å regne på i lys av usikkerheten til koronaviruset.

– Det er godt mulig vi kan få et par måneder med lavere aktivitet, men med året under ett ser vi fortsatt moderat prisvekst, sier Due-Andresen.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener det er et relativt sterkt boligmarkedet som går en usikker koronafremtid i møte.
Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener det er et relativt sterkt boligmarkedet som går en usikker koronafremtid i møte. (Foto: Mikaela Berg)

Boligmarkedet kan bli frihavn for redde spekulanter

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, peker også på rentekutt som en viktig faktor for å presse boligprisene oppover. Om virusfrykten vedvarer på børsene, og investorer trekker seg ut, kan boligmarkedet bli en trygg havn, noe som også kan bidra til å presse opp prisene.

Slik situasjonen er nå, kan likevel ingenting tas for gitt.

– Samtidig kan viruset også føre til høyere arbeidsledighet, svakere lønnsvekst og lavere BNP-vekst som vil kunne påvirke boligprisene negativt, sier Macic.

To ting gjør det vanskelig å spå fremtiden, ifølge sjeføkonomen. For det første vet vi ingenting om hvordan virusutbruddet vil utvikle seg og hvor lenge det vil vedvare. For det andre har vi hatt perioder med dårlige tider i norsk økonomi og likevel hatt stigende boligpriser.

– 2016 er et godt eksempel på dette. Med svært høy omsetningstakt og moderat prisvekst er det uansett et relativt sterkt boligmarked som går koronafrykten i møte. Hvordan dette begynner å slå ut vil vi først få vite i månedene fremover, sier Macic.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.