Boligprisene i Norge steg med 1,0 prosent i mai nominelt og 1,1 prosent sesongjustert, viste bruktboligstatistikken Eiendom Norge la frem tirsdag. I Oslo økte prisene også nominelt med 1,0 prosent.

Flere økonomer er bekymret for prisveksten på boliger hittil i år.

– Boligprisene i Oslo er nå nær ti prosent høyere enn i desember 2017. Fortsetter denne utviklingen, vil frykten for at finansielle ubalanser bygger seg opp i økonomien øke nede på bankplassen, understreker sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

Han viser imidlertid til at det ble lagt ut mange nye boliger for salg i mai, og at tilbudet av boliger nå er stort i flere av de større byene i Norge.

– Men usikkerheten rundt boligmarkedet har snudd 180 grader fra frykt for en kraftig nedtur til begynnende frykt for prisbonanza og lånefest, skriver Olsen.

Sjeføkonomen påpeker at boligprisveksten de siste tre månedene er klart høyere enn hva Norges Bank har sett for seg.

Tror på renteøkning i september

I sentralbankens anslag ligger en forventning om en sesongjustert månedsvekst like over null. De siste to månedene har månedsveksten i boligprisene ligget på om lag én prosent.

– Norges Bank hovedfokus er på kapasitetsutnytting og inflasjon, men den tar også hensyn til faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, skriver Olsen.

Han mener at boligprisveksten trekker i retning av en høyere renteprognose fra sentralbanken.

– Og sammen med fortsatt fall i arbeidsledigheten trygger det vår tro på at den første renteøkningen kommer i september, understreker Olsen.

Ikke bekymret

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener også at boligprisveksten de seneste månedene er et argument for at Norges Bank vil sette opp renten i september.

– Boligprisene har nå steget vesentlig mer de siste månedene enn Norges Bank ventet. Sentralbanken vil nok se dette som et argument for en renteøkning i september, skriver hun i onsdagens morgenrapport fra Handelsbanken.

Due-Andresen er imidlertid ikke bekymret for at boligmarkedet skal ta helt av.

– Det er som kjent Oslo som har stått i spissen for prisoppgangen hittil i år. Men de siste tallene viser at den sesongjusterte prisveksten i Oslo har dempet seg litt de siste par månedene, skriver hun.

Sjeføkonomen viser til at tilbudet av boliger er blitt større, og hun venter også fremover at tilbudet vil fortsette å øke fremover.

– Forsterker den finansielle risikoen

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets synes boligmarkedet samlet sett fremstår sterkt, og mener det ikke ser ut til at boliglånsforskriften har hatt en langvarig effekt på prisutviklingen.

– Prisoppgangen øker i alle fall sannsynligheten for at husholdningenes kredittvekst på ny begynner å stige. Det forsterker den finansielle risikoen, skriver han i morgenrapporten til DNB Markets.

– Selv om det kan diskuteres hvor store effektene av en renteøkninger eller to vil være på boligpriser og kredittvekst, trekker utviklingen i retning av at Norges Bank vil heve renten på møtet i september, skriver Aamdal. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Er du en gratis-surfer? Det kan koste deg dyrt.