Boligprisene her til lands falt nominelt med 0,2 prosent i oktober, sammenlignet med september.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av

Eiendomsverdi for Eiendom Norge. Dermed har de nominelle boligprisene falt 4,5 prosent siden toppen i april.

Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene 0,4 prosent.

På forhånd ventet flere analytikere at de nominelle boligprisene skulle falle inntil 0,5 prosent.

- Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Også administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er positivt overrasket:

- I lys av utviklingen gjennom 2017 er boligprisutviklinger i oktober isolert sett overraskende sterk, men sett i forhold til de fundamentale driverne som rente, inntekt og boligtilbud er det ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier. Det er grunn til å tro at boligmarkedet vil utvikle seg mer balansert gjennom 2018, enn de voldsomme svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier Geving.

Oslo-prisene lavere enn for et år siden

I årets oktober var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 0,7 prosent høyere enn i oktober 2016.

Til sammenligning var 12 måneders veksten på 13 prosent fra februar 2016 til februar 2017.

I Oslo er endringen enda mer markant. Etter en periode med voldsom prisvekst, har hovedstaden nå negativ årsprisvekst. Fra februar 2016 til februar 2017 var prisveksten i hovedstaden på hele 24 prosent.

I oktober var de gjennomsnittlige boligprisene i Oslo til sammenligning 2,8 lavere enn i oktober 2016.

Størst prisfall i Oslo

Prisendringen (nominelt) i de store byene i oktober (siste 12 måneder i parentes):

Oslo: -1,8% (-2,8%)

Bergen: -1,5% (-2,6%)

Trondheim: -1,1% (-0,4%)

Tromsø: -0,9% (+0,9%)

Stavanger: -0,4% (+0,9%)

Kristiansand: -0,6% (-1,1%)

De nominelle boligprisene i Oslo har dermed falt 10,1 siden toppen i april i år.

Prisutvikling for oktober tidligere år, alle boliger i Norge:

Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med Eiendom Norges septemberrapport.

Største boligutbud på åtte år

- Det ble solgt vesentlig flere boliger i løpet av måneden sammenlignet med 2016, mens salgsvolumet hittil i år er på nivå med fjoråret. En årsak til økningen i antall salg i oktober er usikkerheten som har preget boligmarkedet den siste tiden, noe som ført til en kraftig reduksjon av salget i nyboligmarkedet. Det er sannsynlig at mange av dem som vurderer kjøp av nye boliger nå har beveget seg over i bruktboligmarkedet, sier Dreyer.

I oktober ble det solgt 8452 boliger her til lands mot 8726 i september.

I oktober 2016 ble det solgt 7811 boliger.

Hittil i år er det solgt 76.339 boliger på landsbasis, mot .234 på samme tid i fjor.

- Vi ser tendenser til at økningen i tilbudssiden modererer seg i de største byene. Det blir derfor ekstra spennende å se hvor mye av tilbudssiden som vil bli tatt unna før nyttår, sier Dreyer.

I oktober ble det lagt ut 9.013 boliger for salg mot 8.721 i oktober 2016.

Hittil i år er det lagt ut 88.875 boliger for salg mot 82.234 i samme periode i fjor.

Ved utgangen av oktober var det 18.688 usolgte boliger her til lands. Det er det høyeste utbudet siden oktober 2009, da det lå 19.396 boliger ute for salg.

I september lå det 18.608 usolgte boliger i Norge.

I oktober i fjor var det 12.264 usolgte boliger her til lands.

Selges under prisantydning

Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten. Dette er i lys av oppmerksomheten rundt lokkeprising i boligmarkedet i fjor.

I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 0,1 prosent under prisantydning i oktober.

I Oslo gikk boligene 0,5 prosent under prisantydning. Til sammenligning gikk Oslo-boligene 9,1 prosent over prisantydning i januar.


Saken oppdateres.(Vilkår)