Boligprisene i Norge har falt i fem måneder på rad og usikkerheten om utviklingen i boligmarkedet er større enn på lenge.

Tidligere i høst la Statistisk sentralbyrå frem et anslag om at boligprisene vil falle hele 4,8 prosent neste år og 1,2 prosent i 2019, før de vil stige igjen fra 2020.

Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) tror på sin side at at boligprisene kan snu allerede neste år, kommer det frem i en fersk kvartalsrapport fra NBBL. Der legges det til grunn at en rekordlav rente og en bedring i økonomien vil styrke boligprisene.

Venter fall ut året

Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes i NBBL skriver i rapporten at det meste tyder på at boligprisene vil fortsette å falle ut året.

Han viser til at høy boligbygging, avtagende befolkningsvekst samt strengere boliglånskrav bidrar til fallende priser. I tillegg trekker han frem at psykologien og stemningen i markedet har snudd fra «eufori» til «bekymring».

– Det er umulig å si nøyaktig hvor lenge dette vil vare, men med stadig flere boliger til salgs er det vanskelig å se for seg noe annet enn fallende priser ut året, skriver Bjerknes.

To faktorer skaper optimisme

Bjerknes tror imidlertid ikke på noe varig fall i boligprisene. Han mener historien forteller at det er lite sannsynlig med en utflating i prisene over de neste årene.

Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes i Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
Seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes i Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). (Foto: Pressefoto)

– Boligprisene stiger enten langt mer enn den generelle prisveksten, eller så faller de. Boligprisene flater sjelden ut over tid, skriver Bjerknes i rapporten.

Samtidig trekker han frem at det er en risiko for et videre fall i prisene, og at det ikke er lett å forutsi hvordan psykologien i markedet vil utvikle seg.

– Likevel, bedringen i norsk økonomi og rekordlave boliglånsrenter gjør oss optimistiske med tanke på at prisfallet blir kortvarig. Gitt historien om boligprisene som sjelden flater ut, kan prisveksten dermed overraske positivt allerede i 2018, understreker Bjerknes.

Mer moderat vekst

I rapporten trekker seniorrådgiveren frem at boligprisene har økt kraftig siden tidlig på 90-tallet og til i dag. Dette som følge av at rentenivået har falt betydelig og at norsk økonomi har nytt godt av oljen.

– Effekten av dette avtar nå. Rentene blir ikke særlig lavere og vekstimpulsen fra oljenæringen dempes, skriver Bjerknes.

Han mener veksten i boligprisene vil være mer moderat i de neste ti årene sammenlignet med hvordan veksten har vært de siste 25 årene.

– Vi går dermed inn i en æra der boligprisene i større grad vil svinge med de økonomiske konjunkturene, skriver Bjerknes. (Vilkår)

Forsiden med de tre løpende aksjemeglerne er ikonisk. Slik opplevde de historiens mest dramatiske dag på Oslo Børs
De ble selve bildet på børskrakket. Slik husker de den dramatiske dagen på Oslo Børs.
08:09
Publisert: