Fredag forrige uke samlet over hundre takstmenn seg på Gardermoen for å diskutere en emisjon i den nystartede takstkjeden Estima som skal operere som franchiseforetak der medlemmene betaler en avgift for å være med i kjeden. 

– Takstbransjen har stort sett bestått av enkeltstående takstmenn og var overmoden for en konsolidering slik andre fagfelt har gjort de siste årene, sier administrerende direktør Bjørn Tallhaug i nyskapningen Estima som sikter mot 400 millioner i omsetning i år. 

Norsk takstbransje består i dag av rundt 1300 små takstfirmaer, og kundene er i stor grad eiendomsmeglere, bank og forsikring.

Ifølge markedsdirektør Henning Møllerløkken i Estima har rundt 320 takstforetak med til sammen 400 takstmenn landet rundt så langt meldt interesse for å være med i den nye kjeden. 

– Så det er en enorm oppslutning, sier Møllerløkken. 

Mer konkurranse

Målet nå er å få på plass en felles mal for takstrapportene som skal brukes av de Estima-tilknyttede takstmennene. Den skal være klar i mai.

– Den enkeltstående takstmannen på hjørnet blir eksponert for en annen konkurranse nå enn tidligere. Det å skape mer dynamikk og bli en sterkere stemme i den bransjen tror vi er klokt. Også for forbrukerne vil det bli enklere, sier Møllerløkken.

Det er takstmennenes egen bransjeorganisasjon Norges Takseringsforbund (NTF) som står bak initiativet om å få på plass en landsdekkende takstkjede. 66 prosent av alle takstvirksomhetene har kun én ansatt, ifølge NTF.

– Det er en av de få uavhengige bransjene som ikke har hatt sin konsolidering, vi har i snitt 1,6 ansatte i selskapene i bransjen, mange av dem er enkeltmannsforetak, sier Are Huser i Norges Takseringsforbund som sitter som styreleder i franchiseselskapet Estima. 

Mange hatter

Han er også administrerende direktør i Norges Takseringsforbund som har rundt 1000 NTF-sertifiserte medlemmer. Ikke alle ønsker å knytte seg til en kjede. Huser understreker at NTF kun skal ha en rolle i Estima i etableringsfasen.

– Vi lever i en tid der markedene og konkurransen er i rask utvikling. Takseringsforbundet konkluderte med at hvis dette skulle skje, var det takseringsforbundet som måtte ta initiativ, sier Huser som vil tegne forbundet for inntil ti prosent av aksjene i det nye selskapet.

– Før dette selskapet er i drift, skal vi være ute og ikke ha alle disse hattene. Jeg vil heller ikke være styreleder i oppstartsfasen, jeg er bare med i etableringsfasen, sier Huser.

Huser tror eiendomsmeglerkjeder og forsikringsselskaper vil se det som en fordel med en mer profesjonell og mindre fragmentert takstbransje å forholde seg til.

– Store selskaper ønsker også å ha større foretak å forholde seg til, sier Huser.

Kritisk til rolleblanding

Det konkurrerende takstforbundet Nito-takst reagerer på at NTF har en rolle i en kommersiell virksomhet som kan komme til å konkurrere med egne medlemmer.

– Det virker rart at forbundet som skal jobbe for alle, gjør dette tiltaket. De har brukt ressurser og midler på å danne et selskap som kan skape konkurransevridning for egne medlemmer. Vi ser ikke det som riktig overfor våre medlemmer å gjøre det, men vi er ikke negative til utviklingen generelt, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i Nito takst med henvisning til konsolideringen i bransjen.

Han viser til at også hans medlemmer i økende grad er i ferd med å finne sammen.

– Det finnes mange gode digitale løsninger der man knytter selskapene tettere sammen uten at man danner en kjedestruktur på den måten de gjør. Mer en delingsmodell, men med en felles merkevare som flere kan nytte seg av, sier Fuglesang. 

Han viser til nyetablerte Takstsentralen i Oslo som et slikt eksempel som på kort tid har knyttet til seg nær 60 takstmenn.

– Det er også en kjede som er i ferd med å utvikle seg, så vi ser jo en ny trend, sier Fuglesang.

Positiv til kjededannelse

Eiendomsmeglerbransjen er positiv til konsolideringen i takstbransjen.

– Vi har hele tiden sagt at vi tror det er hensiktsmessig med mer profesjonalisering og større fagmiljøer, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. Han viser til at en takstkjede kan føre kontroll med den faglige kvaliteten. 

– I og med at takstbransjen er en uregulert bransje kan en slik kjede stille krav til både utdannelse, etterutdanning og interne kontrollsystemer. Ingen av disse tingene er jo regulert på noen som helst måte i takstbransjen, sier Dreyer.

Han viser til at eiendomsmeglerbransjen gikk i igjennom en slik konsolideringsfase for 15–20 år siden.

– Eiendomsmeglerbransjen ser veldig annerledes ut i dag enn den gang, sier Dreyer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.