– Dette er gode nyheter, fordi det er en konsekvens av svakere prisvekst som gjør boligmarkedet litt mer tilgjengelig for enpersons husholdninger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

En fersk rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse, viser at andelen som kjøper bolig sammen, er fallende, spesielt i Oslo.

Samkjøperindeksen måler hvor stor andel av førstegangskjøperne som kjøper bolig sammen med andre. Den er en indikator på hvor dyrt det er for førstegangskjøperne å etablere seg ulike steder av landet.

Landsgjennomsnittet for førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre, er nå 59 prosent. Andelen er størst i byer med høye boligpriser, som Oslo med 62 prosent, og relativt lav i byer med lavere boligpriser, som Stavanger, med 48 prosent.

– Vi kan anta at det mange unge som kjøper sammen med en annen for å kunne tilfredsstille kravene til bruttoinntekt og egenkapital. Man kan si at i etableringsfasen er en kjæreste mye verdt, spesielt i områder hvor kvadratmeterprisene er høye, sier Geving.

Færre de siste ti årene

Andelen samkjøpere har falt noe på landsbasis de siste ti årene. For ti år siden kjøpte 65 prosent førstegangskjøpere bolig med andre, nå er det 60 prosent.

Ifølge rapporten skyldes nedgangen trolig lave og fallende renter, høy inntektsvekst, og at flere får hjelp fra foreldre, som også har fått stadig bedre økonomi. Slik har flere over tid fått råd til å kjøpe alene.

Likevel er det fortsatt et flertall som kjøper med andre.

– Manglende tilgang på boliger som passer for alenehusholdninger, og høyt prisprisnivå sammenlignet med lånemulighet og gjeldsbetjeningsevne, er de viktigste driverne bak en høy samkjøperandel, sier Geving.

– Det blir ingen prisbonanza i 2022. Vi forventer at det blir noe enklere for enpersonshusholdninger å etablere seg i boligmarkedet, og mindre konkurranse fra de som ser etter en sekundærbolig for utleieformål, sier Carl O. Geving – administrerende direktør for Norges Eiendomsmeglerforbund.
– Det blir ingen prisbonanza i 2022. Vi forventer at det blir noe enklere for enpersonshusholdninger å etablere seg i boligmarkedet, og mindre konkurranse fra de som ser etter en sekundærbolig for utleieformål, sier Carl O. Geving – administrerende direktør for Norges Eiendomsmeglerforbund. (Foto: Elin Høyland)

Rentenedgangen etter koronautbruddet i fjor vår, bidro til at boligprisene skjøt fart – som gjør det vanskeligere for unge mennesker å kjøpe sin første bolig, særlig i områder der prisnivået er høyt.

I slutten av 2020 steg andelen samkjøpere betydelig i Oslo, men i takt med at boligprisveksten har falt i år, har også samkjøpene gått ned.

– Det blir ingen prisbonanza i 2022. Vi forventer at det blir noe enklere for enpersonshusholdninger å etablere seg i boligmarkedet, og mindre konkurranse fra de som ser etter en sekundærbolig for utleieformål, sier Geving.

Flere har medlåntager

Direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite, opplever at det i Oslo er en betydelig andel førstegangskjøpere som har foreldre som medlåntagere.

– Fjorten prosent av førstegangskjøperne hadde foreldre som medlåntager i fjor, og nær seksten prosent i år. Dette er noe nytt, og et sjeldent fenomen som bare hadde et fåtalls prosent så kort tid tilbake som i 2017, sier Reite.

Han mener en slik sammenblanding av økonomi mellom barn og foreldre medfører et langt større ansvar enn folk tror.

– Her er mitt inntrykk at mange banker slurver, og mange foreldre vi møter syntes ikke å forstå ansvaret de har påtatt seg som låntagere på linje med barna, i en leilighet foreldre ofte ikke eier, sier Reite.

Direktør for personmarked i BN Bank Endre Jo Reite ser at det er en høy og ganske stabil andel som eier boligen de kjøper alene.
Direktør for personmarked i BN Bank Endre Jo Reite ser at det er en høy og ganske stabil andel som eier boligen de kjøper alene. (Foto: Mikaela Berg)

Han understreker at det å være medlåntager er et mye større ansvar enn å stille som kausjonist.

– Dette forutsetter at både kunde og bank bruker god tid på rådgivning til foreldrene, og til å sikre at foreldrene tar ansvar for minst mulig gjeld kortest mulig, og ikke minst at de vet hvor mye banken har beregnet at de må støtte barnet med månedlig når rentene øker, sier Reite.

Andelen samkjøpere henger også sammen med alder ved kjøp av første bolig, påpeker Reite, og hvor gammel man er når man etablerer seg i varige parforhold.

– Når det gjelder boligkjøp, er det greit å klare seg selv, eller å vente på den rette. Kjøper du sammen med feil person og planene endrer seg, så kan det bli dyrt for dere begge, sier Reite.

Reite mener også at Norge og Oslo har fått to helt ulike boligmarkeder for unge.

– I Oslo har den voldsomme prisveksten de siste årene gjort at de som har kommet seg inn i boligmarkedet raskt har fått bygget formue, og det er svært få unge i Oslo som har høy belåning, sammenlignet med landet totalt sett, sier Reite. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.